Statistieken over landbouw en agrifood

Als u op zoek bent naar cijfermateriaal kunnen onderstaande links vast helpen.

Statistieken over Landbouw in België worden federaal verzameld door Statistics Belgium waarin o.a. alle gegevens over landbouw, tuinbouw en veeteelt of Leefmilieu in België en de gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) zijn weergegeven.

Zo kunt u bijvoorbeeld de marktprijzen van diverse land-en tuinbouwproducten raadplegen. Tevens kunt u voorraadbalansen opvragen.

Interesse in welke teelten er in België worden verbouwd of hoeveel vis er wordt aangevoerd in de havens? Ook onder meer hiervoor kunt u terecht bij Statistics Belgium.

Het Federaal Planbureau maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties met betrekking tot België.