Overijsselse melkveehouder traint boeren in Nigeria

Melkveehouders van FrieslandCampina begeleiden melkveehouders in Afrika,  Azië en Oost-Europa bij de opbouw van hun bedrijf. Een van hen is Wim van Ittersum, melkveehouder in het Overijsselse Mastenbroek. Hij gaf recent trainingen in Nigeria en eerder in Vietnam. “Kennisoverdracht van boer op boer is effectief. Melkveehouders uit Nigeria zien aan mijn handen en aan mijn omgang met koeien dat ik boer ben. Dat schept vertrouwen.”

FrieslandCampina exporteert veel zuivelproducten naar ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd spant de zuivelcoöperatie zich in om de melkproductie in deze afzetlanden op gang te brengen. Daarbij werkt de coöperatie samen met onder meer ontwikkelingsorganisatie Agriterra. Zo’n 25 leden melkveehouders van FrieslandCampina zijn getraind om collega’s in een aantal Afrikaanse en Aziatische landen te begeleiden. Dat gebeurt onder de noemer van Farmer2Farmer Programma.

Lees verder onder foto

Wim van Ittersum
Wim van Ittersum (met hoed) geeft uitleg

Enkele Nederlandse melkveehouders hebben trainingen gegeven in Nigeria. Recent maakte FrieslandCampina afspraken met de overheid in de deelstaat Niger om ook daar lokale veeboeren te ondersteunen. De overheid van de deelstaat stelt 10.000 hectare grond ter beschikking om de melkproductie op een hoger peil te brengen.

Farmer2Farmer Programma

Melkveehouder Wim van Ittersum gaf via het Farmers2Farmer Programma trainingen aan veehouders in de deelstaat Oyo, in het noordoosten van Nigeria. Hij heeft samen met zijn vrouw en oudste zoon een melkveebedrijf met 165 koeien in de Mastenbroekerpolder. Een van zijn andere zonen is ook van plan boer te worden. Plan van de familie Van Ittersum is om de veestapel uit te breiden tot zo’n 200 koeien.

“Nederlandse boeren zijn bevoorrecht als het gaat om scholing”, zegt Van Ittersum. “Er zijn hier landbouwscholen, er worden tal van agrarische cursussen gegeven. De infrastructuur rond melkveebedrijven is optimaal. Daardoor ontwikkelt onze sector zich snel. Meer melk per koe en een hogere kwaliteit van de melk.”

Kennis overdragen

In een land als Nigeria staat het agrarisch onderwijs op een laag pitje. “Boeren werken met de kennis die ze vanuit hun cultuur kennen. Ze hebben vaak geen idee op welke manier een koe voer omzet in melk. Ik voel me bevoorrecht en dat is een belangrijke reden dat ik mijn kennis wil overdragen aan boeren elders in de wereld.”

Wim van Ittersum
Wim van Ittersum

Kennis overdragen

In een land als Nigeria staat het agrarisch onderwijs op een laag pitje. “Boeren werken met de kennis die ze vanuit hun cultuur kennen. Ze hebben vaak geen idee op welke manier een koe voer omzet in melk. Ik voel me bevoorrecht en dat is een belangrijke reden dat ik mijn kennis wil overdragen aan boeren elders in de wereld.”

Conflicten met akkerbouwers

In grote delen van de Nigeria trekken veeboeren rond met hun koeien. Dat levert conflicten op met akkerbouwers en groentetelers als de dieren hun gewassen opvreten. Om die reden stimuleert de overheid van een aantal deelstaten veehouders om hun dieren bij huis te houden. Dat gebeurt onder meer door grond ter beschikking te stellen voor de productie van ruwvoer. Kerndoel is om het voer naar de koeien te brengen in plaats van de koeien naar het voer.

De ervaring van Van Ittersum is dat lokale veehouders erg weinig kennis hebben van de voerbehoefte van hun koeien, maar ook niet van de teelt van voergewassen en de conservering van het geoogste product.

Driedaagse trainingen

Van Ittersum gaf afgelopen zomer een aantal driedaagse trainingen aan groepen van zo’n twintig veeboeren. De nadruk lag op grondbewerking, teelt van voergewassen en conservering van ruwvoer. De trainingen werden gegeven op een lokale proefboerderij. Van Ittersum: “Bij de training gebruiken we geen boeken, want dat werkt niet. De praktijk staat centraal. Zo hebben we op een van de trainingen een aantal kleine proefkuilen gemaakt. Met en zonder toevoeging van zout, met en zonder melasse, het gras wel en niet gehakseld. Na een aantal weken worden die kuilen weer opengemaakt. Dan wordt het resultaat van de verschillende manieren van conservering snel duidelijk. Het is vooral een kwestie van voordoen, voelen en ruiken.”

Lokaal Dairy Development team

De organisatie van de trainingen is in handen van het lokale Dairy Development Team van de zuivelfabriek ter plekke. De leden van deze teams hebben vaak wel een landbouwopleiding gevolgd, maar zijn niet erg praktisch ingesteld. Tijdens zijn bezoeken aan Nigeria heeft Van Ittersum ook een korte praktische training gegeven aan de leden van het Dairy Development team.

Eerder was de Overijsselse melkveehouder twee keer in Vietnam. Ook daar gaf hij een aantal praktische trainingen aan groepen melkveehouders. De nadruk lag vooral op voeren, kalveropfok en melkkwaliteit (verlaging van het kiem- en celgetal).

Dairy Development Programme van FrieslandCampina

Samenwerking FrieslandCampina en Agriterra

December 2019