Floating Farm brengt landbouw in de stad

Een zelfvoorzienende, drijvende boerderij die overal ter wereld stedelingen voorziet van dagverse zuivel of groenten. Dat is het concept van de Floating Farm. In Rotterdam wordt deze winter de eerste in gebruik genomen.

Initiatiefnemer en ontwikkelaar van de Floating Farm is Peter van Wingerden van Beladon, een ontwikkelingsmaatschappij voor duurzame drijvende objecten. Hij werkt samen met melkvee-innovatieorganisatie Courage en stadsboerderij Uit je eigen stad uit Rotterdam.

Hoogwaterproblemen

Van Wingerden is in gesprek met private bedrijven, gemeenten en projectontwikkelaars uit Singapore en China om te zien hoe het concept in die landen is te realiseren. “Maar het kan ook in Jakarta of Bangladesh. Juist ook voor steden die te kampen hebben met hoogwaterproblemen is de Floating Farm ideaal, omdat hoogwater het functioneren van de drijvende boerderij niet aantast. Deze zijn immers zelfvoorzienend”, stelt Van Wingerden.

Artist impression Floating Farm
Beeld: ©Floating Farm / Floating Farm
Artist impression Floating Farm

Primeur voor Rotterdam

In de Rotterdamse haven wordt nu de eerste Floating Farm gebouwd. Het is een drijvende boerderij van 30 bij 30 meter met drie verdiepingen. In Rotterdam komen 40 koeien in een vrijloopstal. Melk- en voerrobots en een mestrobot doen het meeste praktische werk. Het ruwvoer komt uit de stad en de mest wordt in de stad benut.

Oud havengebied

Dat de eerste drijvende boerderij nu in de Rotterdamse haven wordt gebouwd, is geen toeval. Oudere havengebieden verliezen volgens Van Wingerden namelijk deels hun functie. “Zeeschepen worden steeds groter en daarom komen nieuwe havenarmen verder buiten de stad te liggen. Daarom moeten er voor een deel van de oude havenarmen nieuwe functies worden gevonden. Op die plekken passen drijvende boerderijen heel goed.”

Aanpassen aan lokale situatie

Het concept van de drijvende boerderij zal worden aangepast aan lokale omstandigheden elders in de wereld, zoals klimaat, aanvoer van voer en afzetmogelijkheden van de producten, legt Van Wingerden uit. “De kern is dat steden niet eindeloos kunnen uitbreiden op het land ten koste van de natuur. Waarbij het voedsel van ver weg moet komen. Dat is niet duurzaam. De Floating Farm brengt de voedselproductie terug naar de stad, want op het water is nog veel ruimte. Het is een module die, al naar gelang de behoefte en mogelijkheden, is uit te breiden.”

Artist impression Floating Farm
Beeld: ©Floating Farm / Floating Farm
Artist impression Floating Farm

Hightech

Dat het een hightech-concept is met robots en verregaande automatisering is volgens Van Wingerden geen hinderpaal. “Onderschat de technologische ontwikkelingen in bijvoorbeeld Afrika en Azië niet. Zo wordt de mobiele telefoon daar heel veel gebruikt, ook voor betalen en dergelijke. Je kunt een melkrobot of irrigatiesysteem voor groenten met je mobieltje regelen. Bovendien kun je alle data van de drijvende boerderij in de cloud zetten. Zo kunnen we vanuit Nederland op afstand meekijken, ondersteunen en zo nodig bijsturen.”

Exportkansen

Van Wingerden ziet de meeste exportkansen van de Floating Farm op het vlak van scholing, training en het verder ontwikkelen van het concept elders in de wereld. “In Nederland zijn we experts op het gebied van watermanagement én landbouwtechnieken. Dat combineren we met de Floating Farm. We kunnen via dat concept onze kennis op het vlak van water en landbouw in de hele wereld toepassen. Zo’n hightech-concept lijkt voor veel mensen misschien nog ‘ver van mijn bed’, maar dit soort landbouwconcepten hebben de toekomst. De tijd is er nu al rijp voor. We kunnen dit overal in de wereld neerzetten”, is de stellige overtuiging van Van Wingerden.

Contacten met belangstellende partijen

De belangstelling voor de drijvende boerderij is groot, vertelt Van Wingerden. “Ik heb wekelijks contact met partijen. Heel concreet nu uit Singapore en China, maar bijvoorbeeld ook uit Ghana. We waren laatst bij de Innovation Expo in Rotterdam een van de excursies. Toen zijn hier twee keer bijna veertig mensen geweest. Educatie en voorlichting is een belangrijk deel van wat we in Rotterdam doen. Er komen nu al veel mensen kijken. Als de boerderij vanaf februari 2019 draait, is iedereen welkom om te zien hoe het werkt.”