IDA maakt melkveehouderij efficiënter

De Amsterdamse startup Connecterra draagt, over de hele wereld, bij aan het verbeteren van melkveehouderijen met IDA, ofwel de Intelligent Dairy Farmer’s Assistant. Melkveehouders die IDA gebruiken, zien de productiviteit stijgen en de gezondheid en welzijn van koeien verbeteren.  Het systeem wordt nu op bijna alle continenten gebruikt. Binnenkort ook in Australië en Nieuw-Zeeland.

Beeld: ©Connecterra

Volgens marketingmanager Robyn Lee Bonnin is IDA uniek omdat het een zelflerend systeem is dat constant verbetert. Het systeem verfijnt zichzelf dankzij de dagelijkse interactie met de melkveehouders en de feedback die zij geven. “IDA is een combinatie van sensortechiek die bewegingen van dieren registreert, en van kunstmatige intelligentie. De assistent levert een schat aan zinvolle informatie op en heeft bewezen de efficiëntie van de melkveehouderij te verhogen .”

Inzicht verschaffen

Connecterra gelooft niet dat boeren meer data nodig hebben. Bonnin: “Boeren hebben bruikbare adviezen nodig, die helpen om bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering te verbeteren, zoals productiviteit, vruchtbaarheid en gezondheid.” IDA geeft volgens haar een compleet beeld van al deze aspecten, dat op een eenvoudige en toegankelijk manier aan de boer wordt gepresenteerd.” IDA is momenteel beschikbaar en in gebruik in Nederland, België, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Canada, de VS, Mexico, Kenya, Pakistan en India.

Hogere productiviteit

Connecterra claimt dat IDA tot 30% hogere productiviteit oplevert op een melkveebedrijf. “We zien goede resultaten op de bedrijven waar IDA wordt toegepast. De melkproductie gaat omhoog, er zijn minder gezondheidsproblemen, er is minder antibiotica nodig en de vruchtbaarheid van de koeien verbetert. Het mooie is dat ieder bedrijf anders is en elke boer ook. Omdat IDA zelflerend is, wordt het steeds intelligenter. Uiteraard is de kennis en kunde van de boer van belang, maar IDA kan soms gezondheidsproblemen bij een koe al twee dagen eerder zien aankomen dan dat de boer het zelf kan zien. De boer kan daardoor eerder ingrijpen.”

Beeld: ©Connecterra

Eerste proeven

De eerste proeven met IDA werden in 2015 op twee Nederlandse melkveebedrijven gehouden. Oprichter Yasir Khokhar werkte onder meer voor Microsoft en woonde op een melkveebedrijf buiten Amsterdam. Hij raakte ervan overtuigd dat moderne technologie kan helpen om de melkveehouderij productiever en gezonder te maken. Vanaf 2017 werd IDA uitgerold. Inmiddels werken er ruim twintig mensen met tien nationaliteiten bij Connecterra.

Veel tijd en energie zit in het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Zo is dit jaar ‘Ask IDA’ ingevoerd. “Als een boer bijvoorbeeld het rantsoen heeft aangepast of op een ander voersysteem is overgestapt, dan kan hij via deze tool vragen wat er is veranderd in het eetgedrag van de koeien. Op basis van de antwoorden kan de boer dan eventueel bijsturen”, legt Bonnin uit.

Koeien-rankingtool

Helemaal vers van de pers: de koeien-rankingtool. “IDA houdt de prestatie van de individuele koeien bij. De rankingtool laat zien hoe de koeien functioneren en zet dat om in een score. De boer kan dan ook zien welke maatregelen hij kan toepassen om de prestaties te verbeteren. Hij kan beslissen met welke koeien hij wil doorfokken en welke hij wil afstoten. Dat verhoogt de gezondheid van de veestapel en verbeterd de prestaties ervan.”

Snelle ontwikkelingen

Connecterra is een startup die nu naar de scale-up-fase gaat Bonnin: “We blijven met veel energie en vol passie doorwerken aan IDA. We ontwikkelen onze applicaties razendsnel. Dat kan omdat we alles in huis hebben: IT’ers, deskundigen op het gebied van kunstmatige intelligentie, mensen uit de landbouwtechnologie en boeren. Daarnaast gaan we  steeds meer partnerschappen aan met bedrijven die werken aan bijvoorbeeld diergezondheid, duurzaamheid en diervoeder.”

Komende jaren wil Connecterra de positie verstevigen in de landen waar het bedrijf al actief is en wil tevens uitbreiden naar andere landen: zowel naar de grootschalige bedrijven in Australië en Nieuw-Zeeland als kleine boerderijen in Afrika en India. “We zijn ervan overtuigd dat juist ook kleinschalige melkveebedrijven in minder ontwikkelde landen heel veel baat kunnen hebben bij een goed toepasbaar managementsysteem.”