Brightbox: groeirecepten voor teelten zonder daglicht

Vertical of smart farming – de teelt van gewassen in meerdere lagen zonder daglicht – heeft toekomst. Bij Brightbox in Venlo worden de ideale groeirecepten voor planten bepaald. Daarmee trekt het expertisecentrum belangstelling uit binnen- en buitenland.

Brightbox
Beeld: ©Brightbox

Brightbox is een initiatief van het particuliere onderzoeksstation Botany, HAS Hogeschool en Philips Lighting. De iniatiefnemers hebben al jarenlange ervaring in daglichtloos telen en bundelen de kennis in Brightbox. Op de campus Greenport Venlo is hiervoor een expertisecentrum ingericht waarbij met onder meer LED-lampen de juiste groeicondities voor planten wordt gerealiseerd.

Brightbox-manager Jasper den Besten, tevens lector aan HAS Hogeschool, vertelt dat er zo’n 300 m2 aan teeltoppervlak beschikbaar is. Hier bepalen de onderzoekers de ideale groeirecepten ­– licht, luchtvochtigheid, CO2-gehalte, temperatuur, voeding, water en substraat- voor een groot aantal gewassen. “We hebben met dit samenwerkingsverband alle expertise in huis. Innovaties kunnen we sneller, beter en tegen een lage kostprijs naar de markt brengen.”

Brightbox
Beeld: ©Brightbox

Internationale interesse

Den Besten zegt dat er mondiaal veel belangstelling is voor daglichtloze meerlagenteelt. Voor de Nederlandse tuinbouw is vertical farming minder snel haalbaar, omdat Nederland in een gematigde klimaatzone ligt, waarin professionals uitstekend in kassen produceren. Maar in landen als IJsland en Canada is dat veel lastiger, vanwege de temperatuur en het relatief weinig daglicht in een groot deel van het jaar. Ook in tropische gebieden staat vertical farming in de belangstelling, vooral omdat de voedselveiligheid bij deze tuinbouwmethode beter is te garanderen. Daarnaast kan vertical farming in gebieden met een watertekort, meestal samen met extreme temperaturen, een bijdrage leveren aan de voedselproductie in eigen land.

Vooral groenten

Het onderzoek van Brightbox richt zich tot nog toe vooral op groentegewassen. “We hebben al zo’n 250 gewassen onderzocht”, vertelt Den Besten. Daaruit blijkt dat het ene gewas zich beter leent voor vertical farming dan het andere. De teelt van tomaat is bijvoorbeeld lastig in een meerlaagse teelt, omdat de tomatenplant in de hoogte wil groeien.”

Den Besten ziet ook mogelijkheden voor de meerlaagse sierteelt. “Bij tropische planten wordt het plantmateriaal eerst via weefselkweek vermeerderd en gaat van opkweekruimten naar de teelt in kassen. Dat is voor het plantmateriaal een forse overgang. Vertical farming kan dan van meerwaarde zijn.”

Brightbox
Beeld: ©Brightbox

Onderzoek en productie

Het expertisecentrum in Venlo is in twee delen gesplitst: een researchcentrum en een productieruimte. Brightbox Research beschikt over twee klimaatkamers van 2 x 46 m2. Met speciale LED-lampen kan in korte tijd een groeirecept voor een gewas worden uitgedokterd.

In de productieafdeling – een klimaatkamer met een netto-teeltoppervlakte van 192 m2 wordt gedemonstreerd hoe gewassen in praktijkomstandigheden kunnen worden geteeld. De LED-lampen in deze afdeling zijn speciaal ontwikkeld voor productie-omstandigheden. Ze zijn daarmee een praktijkvoorbeeld voor ondernemers die vertical farming willen toepassen.

Den Besten zegt dat er voor Brightbox veel belangstelling bestaat. Uit het buitenland zijn het vooral grotere bedrijven en investeerders die interesse tonen. Ze komen naar Nederland, vanwege de goede naam van onze tuinbouw. En niet voor niets, want met de opgebouwde kennis over vertical farming behoort  Brightbox tot de voorhoedespelers  van de wereld.