Corona: opwaardering eigen agrosector in Zuid-Korea

De corona-pandemie leidt in Zuid-Korea en Taiwan tot een opwaardering van de eigen agrofoodsector. Dat voorspelt landbouwraad Gelare Nader, gestationeerd op de Nederlandse ambassade in Seoul. De vraag naar agrokennis uit Nederland zal toenemen. De import van bijvoorbeeld machines voor de voedselverwerkende industrie uit Nederland neemt waarschijnlijk af.

Dit artikel is onderdeel van een serie over gevolgen van de coronacrisis op korte en middellange termijn in de landen waar landbouwraden werkzaam zijn. Welke invloed heeft dat volgens de landbouwraad op de overheid en het bedrijfsleven in het land zelf en wat betekent dit voor de positie van de Nederlandse agrofoodsector?

Minder afhankelijk van buitenland

Nederland is een belangrijke exporteur van technologie voor verwerkende bedrijven in de Zuid-Koreaanse voedselindustrie. Rond de installatie en later als er technische mankementen zijn, worden doorgaans ingenieurs vanuit Nederland ingevlogen. Dat levert nu vanwege de pandemie problemen op.

Landbouwraad Nader gaat ervan uit dat het land hieruit conclusies trekt: “Ik verwacht dat Zuid-Korea gaat inzetten op de productie van hoogwaardige machines in eigen land. Dat gebeurt ook in andere sectoren. Dit land wil minder afhankelijk worden van het buitenland. Je ziet bijvoorbeeld dat bedrijven als Hyundai en LG al investeren in de bedekte tuinbouw, al is de benodigde kennisinfrastructuur in de Zuid-Koreaanse  agrofoodsector nog zwak. Dit kan daarom leiden tot meer samenwerking met Nederland.”

Lees verder onder foto

Landbouwraad Gelare Nader (rechts) overhandigt bloemen aan het medisch personeel in Seoul.
Landbouwraad Gelare Nader (rechts) overhandigt bloemen aan het medisch personeel in Seoul.

Tijdige en effectieve aanpak

Zuid-Korea heeft de verspreiding van corona in het land tijdig en effectief aangepakt. Een totale lockdown kon daardoor vermeden worden; restaurants, supermarkten, bioscopen zijn bijvoorbeeld altijd open gebleven. Iedereen loopt wel met een mondkapje op straat. Nader: “Dit land heeft ervaring met pandemieën. Uitbraken van Mexicaanse griep en SARS hebben veel impact gehad. En hebben kennis opgeleverd over hoe te reageren, bijvoorbeeld het testen van mogelijk besmette personen. De bevolking vertrouwt de overheid en leeft de regels over het algemeen goed na. Van paniek is geen sprake, hamsteren komt hier niet voor.”

Biologische landbouw zwaar getroffen

Enkele agrarische sectoren zijn afgelopen maanden hard getroffen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de biologische landbouw die een belangrijk deel van zijn producten afzet aan scholen. De openbare scholen zijn gesloten, waardoor deze afzet volledig is weggevallen.

Ook de Zuid-Koreaanse bloemensector is zwaar getroffen. Bij trouwerijen en ceremoniën, en die zijn er veel in dit land, worden onder normale omstandigheden veel bloemen neergezet. Deze evenementen gaan niet door met alle gevolgen van dien voor de sierteelt. Dit raakt ook Nederlandse bedrijven omdat zij zowel bloemen als uitgangsmateriaal (bollen) leveren.

'Hightech agro heeft de toekomst in Zuid-Korea en Nederland kan bijspringen'

Zuivel en varkensvlees

Nederland levert relatief veel zuivelproducten en varkensvlees aan Zuid-Korea. Nader gaat ervan uit dat deze exportstromen in het post-corona tijdperk op peil blijven. In beide marktsegmenten is sprake van een tamelijk stabiele markt. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor bier. “De afzet van Nederlands bier in Korea stijgt. Maar dat heeft niks met corona te maken en alles met spanningen tussen landen in Zuidoost-Azië. Zulke spanningen leiden vaak tot een koopboycot onder consumenten. Op dit moment profiteren Nederlandse bierbrouwers daarvan.”

Vergroten voedselzekerheid

De landbouwraad verwacht dat de Zuid-Koreaanse overheid komende jaren volop gaat inzetten op vergroting van de voedselzekerheid. Dat is noodzakelijk omdat de huidige pandemie waarschijnlijk niet de laatste is. Wat betreft het belangrijkste voedselproduct, rijst, is het land zelfvoorzienend. Dat geldt ook voor lokale groenten en fruit. “Modernisering van deze sector krijgt prioriteit, maar het ontbreekt aan kennis. De overheid en het bedrijfsleven hier kijken daarbij naar Nederland en dan vooral naar Wageningen. Dit land telt heel veel oudere boeren, veelal met kleine bedrijven. Dit land realiseert zich dat een transitie nodig is om de voedselzekerheid op lange termijn te garanderen. Hightech agro heeft hier toekomst en Nederland kan bijspringen.”

Lees verder onder foto

Nederlandse ambassade bedankt medewerkers van medisch centrum in Seoul met bloemen.
Nederlandse ambassade bedankt medewerkers van medisch centrum in Seoul met bloemen.

Inspectie voor agrofood producten

Zuid-Korea is over het algemeen streng als het gaat om monitoring van de fytosanitaire afspraken met Nederland. Delegaties met inspecteurs vliegen vaak naar Nederland. Nader verwacht dat de corona-pandemie op dit terrein veranderingen teweegbrengt. “Dat zie je nu al gebeuren. Fysieke inspectie in Nederland vindt nu niet plaats. Gekozen is voor andere methodes die minder tijd, geld en energie kosten.”

Houding naar buitenlanders

Door de corona-crisis is de houding naar buitenlanders aan het veranderen, constateert Nader. “Mensen die het land binnenkomen, zijn vaak de oorzaak van besmettingen in Zuid-Korea, zo wordt hier gedacht. Men constateert dat in veel landen in de wereld niet adequaat is gereageerd op de pandemie. De veranderende houding naar buitenlanders kan invloed hebben op de handelsmissies naar en vanuit Nederland. Ik kan maar een advies geven: houd je strikt aan de regels hier.”

Aanpassing programma landbouwteam

Het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Seoul heeft zijn werkprogramma naar aanleiding van de coronacrisis op een aantal punten aangepast. Dat geldt bijvoorbeeld voor de lopende promotiecampagne onder consumenten om meer bloemen te kopen. Uit eerder marktonderzoek bleek namelijk dat de afzet van snijbloemen in Zuid-Korea terugloopt. Deze bloemen worden meestal geproduceerd uit Nederlandse bollen. De promotiecampagne is nu direct gekoppeld aan corona. Zo heeft de ambassadeur bloemen aangeboden aan gezondheidswerkers in ziekenhuizen. Dat heeft voor veel publiciteit gezorgd.
Ook de activiteiten van het landbouwteam in het kader van het tegengaan van voedselverspilling zijn aangepast. Toevoer van voedingsmiddelen naar voedselbanken krijgt de komende tijd meer prioriteit. Nederland heeft veel kennis opgedaan over het tegengaan van voedselverspilling. Deze kennis wordt gedeeld met de Koreaanse overheid.

Contactgegevens