Verslag tweede Regionale Voedselzekerheidsconferentie 6 november 2018 in Seoul, Korea

Zonder landbouw kan de groeiende wereldpopulatie niet gevoed worden. Om dat voor elkaar te krijgen en om de klimaatsverandering het hoofd te bieden is een systeemverandering noodzakelijk. Kennis, expertise en goede voorbeelden zijn voorhanden, maar om hiervan gebruik te kunnen maken moet er meer (internationaal) samengewerkt worden en moet men kennis en data delen. Dat was de hoofdboodschap van de tweede Regionale  Voedselzekerheids-conferentie die op 6 november 2018 plaats vond in Seoul Zuid-Korea.

De conferentie werd georganiseerd door Korean Rural Economic Institute (KREI), Koreaanse ministerie Agriculture, Food en Rural Affairs en het Nederlandse ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) . De Nederlandse delegatie werd geleid door  DG Sonnema. De circa 200 deelnemers kwamen uit de hele Aziatische regio, Nederland en studenten uit Afrika die in Zuid-Korea studeren.

Nationally Determined Contributions

De urgentie van het probleem was duidelijk, niet voor niets hebben alle aanwezige landen in Parijs de klimaatovereenkomst getekend en per land aangegeven wat hun Nationally Determined Contributions (NDC’s )  zullen zijn.

Dr. Jan Verhagen van Wageningen University en Research heeft uitgezocht wat mogelijkheden tot samenwerking zijn op het gebied van de NDC ‘s.  Het betreft de volgende gebieden ASEAN, Mongolië, Zuid-Korea en Nederland.

Aanbevelingen

Een aantal van zijn aanbevelingen:

Het belang van data  verzamelen , dat die ook vergelijkbaar zijn en het delen van de ze data, open data. Data kwam in alle presentaties terug. Niet voor niets gaf Lucie Wassink (LNV) in haar presentatie aan dat het delen van open data begint met de wil om te delen, de volgende stap is expertise opbouwen en een brede participatie. Nederland is bereid voor ASEAN landen expert kennis ter beschikking te stellen, mits de wil om te delen aanwezig is.

Verdere aanbevelingen van Dr. Verhagen zijn samenwerken op het gebied van technologie, zoals watermanagement, zaden ontwikkelen die tegen droogte en zout bestand zijn, broeikasgassen verminderen, remote sensing etc. Ook noemde hij samenwerken op het gebied van capaciteitsopbouw, meten, management en communicatie.

Wat vaak ontbrak in de NDC’s was de link tussen adaptatie en mitigatie. De plannen zijn vooral op de boer gericht en daarom is er  weinig aandacht voor de rest van de keten. Ook ontbreken high tech oplossingen. Er wordt weinig gebruik gemaakt van data die al verzameld is voor beleidsdoeleinden. En een hele belangrijke de factor is tijd. Tijd om de gedachte actie zorgvuldig te implementeren.

Food for thought

Genoeg “food for thought “ om mee te nemen naar Katowice in Polen waar in december de volgende klimaatconferentie plaats zal vinden. In Katowice zal de volgende stap worden gedaan om de Parijse afspraken verder te implementeren. De bijeenkomst In Seoul was een goede voorbereiding.

Overige presentaties

  • Andere presentaties in de door Nederland georganiseerde workshop zijn gedaan door DG Sonnema. Zij bracht onder de aandacht hoe Nederland de systeemverandering wil bewerkstelligen door middel van Circulaire Landbouw.
  • Willem Schoustra, landbouwraad Vietnam, gaf de stand van zaken van de “pledges” die gemaakt zijn tijdens de eerste voedselzekerheidsconferentie in Hanoi. Hieruit blijkt dat bijna 50 % resultaat heeft opgeleverd of nog loopt.
  • Kenneth Jakobson van PRIVA gaf een presentatie hoe business bij kan dragen aan klimaat adaptatie en mitigatie door een meer efficiënt gebruik van water en energie en tegelijkertijd een hogere productie te krijgen.
  • Dr. Youngah Lim lichtte beleid en onderzoek van Zuid-Korea toe op het gebied van Climate Smart Agriculture. Haar oplossingen water- smart technologies , energie-smart technologies, nutriënt-smart technologies  and weather smart technologies zijn zeer de moeite waard en praktisch toepasbaar.
  • De tweede workshop georganiseerd door Zuid-Korea was gericht op innovatie en technologie in het kader van Voedselzekerheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lucie Wassink

Email: j.c.l.wassink@minez.nl