Varkenshouders uit Zuid-Korea op cursus in Nederland

Door efficiëntere productie kun je met minder milieubelasting en arbeid, meer opleveren. Varkenshouders en adviseurs uit Zuid-Korea komen naar Nederland om te leren hoe ze onze inzichten kunnen toepassen. Robert Hoste, econoom varkensproductie van Wageningen University & Research, is nauw betrokken bij deze vorm van 'kennisexport'.

Robert Hoste en Jung-dae Lee, boerderijeigenaar in Zuid-Korea.

Om te onderzoeken op welke manier kennisoverdracht aan Koreaanse varkenshouders het beste werkt, is er in Zuid-Korea een demobedrijf ingericht met Nederlandse stalinrichting en management dat op westerse leest geschoeid is. Ook organiseert WUR cursussen in Nederland voor Zuid-Koreaanse varkenshouders en adviseurs. De boeren die hier op cursus zijn geweest, gaan in Zuid-Korea naar zogenoemde 'studieclubs'. Ten behoeve van informatie-uitwisseling over technische en economische aspecten van de bedrijfsvoering in de studieclubs wordt software gemaakt. Vooral het onderling uitwisselen van informatie onder varkenshouders is een effectief middel om te leren. Het is in Noordwest-Europa een kritische succesfactor voor het bereiken van topprestaties, en vraagt in Zuid-Korea nog veel aandacht en begeleiding.

Copy the master

Koreanen zijn niet gewend om hun eigen prestaties ter discussie te stellen en feedback te vragen. Dit lijkt ook sterk samen te hangen met de invloed van Confucius in Zuidoost-Azië, die vooral leerde dat je de meester moet volgen en nadoen, in plaats van zelf experimenteren en verantwoordelijkheid nemen. Dit is dus een heel andere managementstijl. Advisering is in Zuid-Korea dan ook minder het begeleiden van ondernemers in hun eigen zoektocht, maar meer het uitleggen van handboeken en voorschriften. Hoste: 'Je hebt een meester en die doet jou dingen voor en als je dat allemaal kopieert, dan komt het wel goed.' Zo worden vaak Westerse technologieën succesvol gekopieerd.

Lees verder op website WUR