Nwanedi New Generation Cooperative (NNGC) bezoek

Zuid Afrika heeft grote behoefte aan meer ondernemerschap. Daarom ondersteunt de Nederlandse ambassade de toepassing van een nieuw businessmodel waarbij opkomende boeren betrokken zijn.

De Zuid Afrikaanse landbouwsector wordt gekenmerkt door een tweedeling. Naast grote commerciele landbouwbedrijven die zich makkelijk kunnen meten met westerse bedrijven is er een grotere groep van nieuwe, opkomende boeren die produceren voor de markt maar weinig financiële draagkracht hebben, minder kennis van een efficiente productie en van marktmogelijkheden. Deze boeren hebben vaak recentelijk de beschikking gekregen over land en krijgen maar beperkt steun van de overheid. Door hun achtergrond en de recente geschiedenis hebben ze ook weinig ervaring met een commerciële bedrijfsvoering. Door samenwerking met een commercieel bedrijf in een nieuw type cooperatie worden de opkomende boeren in staat gesteld gebruik te maken van de kennis en ervaring van dat bedrijf om zodoende in hun eigen ondernemerschap te groeien.

De Nwanedi New Generation Cooperative (NNGC) zoals de cooperatie is genoemd is sinds dit jaar operationeel. Ze is begeleid in het besturen van de cooperatie door “the Netherlands Institute for Cooperative Entrepreneurship (onderdeel van TIAS Tilburg University)”. Daarnaast leren de leden van de cooperatie wat het betekent onderdeel te zijn van een groter geheel en wat individuele en gezamenlijke beslissingen voor kort en lange termijn consequenties hebben door deelname aan een ‘real life game’ ontwikkeld door het Nederlandse Kucheza. Ook zijn Zuid Afrikaanse trainers opgeleid om les te geven in het toepassen van deze ‘real life game’. Daarnaast heeft de cooperatie start kapitaal ontvangen van het Zuid Afrikaanse SEFA (Small Enterprise Finance Agency). Het eerste jaar was dat bedoeld  voor de aanschaf van materieel, aanleggen van infra, een kantoor en het slaan van een boorgat met bijbehorende irrigatie. De komende twee jaar zal gebruikt worden om aanvullend materieel te kopen, te investeren in processing en uitbreiding naar andere gewassen.

 Het eerste jaar van opbouw is inmiddels achter de rug: de cooperatie is geformaliseerd, het (roulerende) bestuur is gekozen, de ‘grondwet’ van de cooperatie is vastgelegd, de boeren zijn door het commerciële bedrijf ondersteund bij het nemen van grondmonsters, aankoop van zaad en kunstmest en gebruik van gewasbescherming. Ook een training over goede landbouwpraktijken van het Nederlandse Delphy heeft hierbij geholpen. En de eerste oogst onder de cooperatie is inmiddels binnen.

De cooperatie is in het eerste jaar in staat gebleken een goede opbrengst te realiseren ondanks het feit dat een deel van de productie door plantenziekten werd getroffen (tuta absoluta en witte vlieg). Voor het komend seizoen wordt gekeken naar het planten van andere, minder gevoelige, tomatenrassen en andere gewassen. De 16 opkomende boeren boden in totaal aan 73 vaste en 198 tijdelijke krachten werk.

Om de afsluiting van deze eerste fase te vieren brachten de plv. minister van Small Business Development Mr Mathale, de DG van hetzelfde ministerie Ms Vries en de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Zuid Afrika Ms Gerards een bezoek aan de cooperatie.

Van links naar rechts: DG Vries, ambassadeur Gerards, Ms Ndou (farmer)

NNGC CEO Mr Mlambo die plv. Minister Mathale de recente oogst onder het Nwanedi label laat zien

Drie cooperatie leden die vol trots voor het CoCreate label van de Nederlandse overheid staan