Nederlandse appels vanaf tweede helft 2018 naar Zuid Afrika

Na langdurig onderhandelen (sinds 2014) is er een akkoord om Nederlandse appels naar Zuid Afrika te mogen uitvoeren. Na het uitvoeren van een audit en laatste discussies over de bewaartemperatuur is het exportprotocol van beide zijden goedgekeurd en kan de handel beginnen.

GroentenFruit Huis is de belangenorganisatie van exporteurs en telersverenigingen die zich bezighouden met de afzet van groenten en fruit. De organisatie is altijd nauw betrokken bij besprekingen over markttoegang. GroentenFruit Huis kijkt vooral naar de praktische haalbaarheid van de fytosanitaire richtlijnen. Omdat de Nederlandse fruitsector naarstig op zoek is naar nieuwe afzetgebieden wordt de afspraak met Zuid Afrika zeer op prijs gesteld. Het wegvallen van de export naar Rusland geeft druk op de prijzen.

Afgelopen jaren is al een aantal successen geboekt. Zo is markttoegang bereikt voor de export van Nederlands fruit naar China, India, Vietnam en bijvoorbeeld Mexico. De verwachting is overigens niet dat de export direct een hoge vlucht gaat nemen. Zuid Afrika heeft een goed georganiseerde retail en eigen hoogwaardige productie. Voor het ‘ tegengestelde’  seizoen (september- januari) is er behoefte aan goede import. Ook in seizoenen dat er een mindere oogst is in Zuid Afrika (zoals nu in de Westelijke Kaap vanwege aanhoudende droogte) liggen er kansen voor Nederlandse appels.

Vier jaar onderhandeld

De besprekingen met Zuid Afrika zijn in 2014 gestart en nu dus afgerond. Het akkoord heeft als ingangsdatum 1 juni 2018. Een procedure van vier jaar is niet ongebruikelijk. De onderhandelingen met China namen bijvoorbeeld ruim zes jaar in beslag.

Inge Ribbens van het GroentenFruit Huis denkt niet dat op korte termijn grote hoeveelheden Nederlands fruit naar Zuid Afrika gaan. “Het openen van de grens is een belangrijke eerste stap. Vervolgens is het aan de exporteurs om contracten af te sluiten met supermarkten en andere importeurs en hun producten te promoten.”