Missie Kaapstad: Biomassa Valorisatie en Circulaire Economie

Bent u actief in de circulaire-afval economie of agrofood- of landbouwsector? En heeft u interesse om zaken te doen in Zuid Afrika? Ga dan van 21 tot 25 mei 2018 mee met de handelsmissie naar Zuid Afrika, Kaapstad. De RVO en Rijkswaterstaat slaan de handen ineen voor een gezamenlijke missie “Biomass Valorisation & Circulair (construction waste) Economy Western Cape, South Africa”.

De missie is onderdeel van een langjarige samenwerking met de organisatie ”Green Cape” met uitstekende marktkennis en inzicht in de ontwikkelingen van de circulaire/ afvaleconomie zoals bijvoorbeeld het “Waste Economy Market Intelligence Report 2017”.

De missie richt zich op bedrijven in de volgende sectoren:
• Residuen en afval uit de agrosector en verwerking: verwaarden van biomassa
• Circulaire economie & circulair afval, met focus op bouw- en sloopafval

Wilt u eerst meer weten over de geplande missie en de marktkansen in Zuid Afrika? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 5 april in Utrecht.
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst bij Jeannette van Vugt: secretariaatDEN@RVO.nl

Meer informatie via deze link.