CHANGE OF DATES SCOPING MISSIE AQUACULTUUR VIETNAM 5-9 September 2022

Aquacultuur Scoping Missie naar Vietnam 5-9 September 2022 (eerdere data 6-10 juni 2022) registratie geopend - u kunt deelnemen.

Duurzame aquacultuur in de Mekong Delta met een Nederlandse saus

De Scopingmissie

De Nederlandse ambassade organiseert i.s.m. de topsectoren een aquacultuur scoping missie in de week van 5-9 September. Deze missie heeft tot doel de Nederlandse activiteiten rondom duurzame aquacultuur verder uit te breiden, in de vorm van verdere business-ontwikkeling of publiek private samenwerking. Dit sluit goed aan op de huidige ontwikkelingen en de Nederlandse inzet in de Mekong Delta en past in de ambitie voor internationale duurzame landbouw ontwikkeling van het Ministerie van LNV. De ambassade verzorgt daarom i.s.m. de gezamenlijke topsectoren (Agro-food, Tuinbouw, Water en Agrologistiek) graag een interessant programma voor u. Er zal in diezelfde week tevens een delegatie vanuit de ministeries van LNV, BZ, I&W en RVO naar Vietnam komen die zich richt op de samenwerking in de Mekong Delta.  Om dat programma zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte doet het Mekong Delta Business Platform momenteel een inventarisatie bij bedrijven en kennisinstellingen. Er wordt onder andere gedacht aan een business seminar waarin Nederlandse kennis en technologie gepresteerd kan worden, matchmaking, veldbezoek. Tevens zal de missie zich richten op het verkennen van verdere publiek-private samenwerkingsmogelijkheden.

Shrimp farm
Beeld: ©Signify Vietnam

Nederlandse inzet in Mekong Delta

In Nederland hebben vier Topsectoren (agro-food, tuinbouw, water en logistiek) de kansen in de Mekong Delta aangegrepen om hun samenwerking verder vorm te geven, middels het Mekong Delta Business Platform. Ook de Vietnamese Kamer van Koophandel en Ministerie van LNV zijn nauw betrokken. Dit sluit goed aan op een lopend Nederlandse onderzoek naar de noodzakelijke landbouwtransformatie en over de opzet van agro business hubs (waaronder ook voor aquacultuur).

Nederland werkt al jarenlang intensief samen met Vietnam voor een duurzame ontwikkeling in de Mekong Delta. Duurzame landbouwontwikkeling staat daarbij centraal. Beide premiers hebben in 2019 een MoU ondertekend voor samenwerking rondom een noodzakelijke landbouwtransformatie met een foodsystem approach. In het kort is de grote opgave om van intensieve rijstteelt over te gaan op producten met een veel hogere toegevoegde waarde, zoals aquacultuur en tropisch fruit. Het vorig jaar ondertekende vrijhandelsakkoord tussen Vietnam en Europa is daarbij een grote stimulans. We kennen al de nodige succesverhalen in de Mekong Delta.

Nederland heeft veel bijgedragen aan de huidige Vietnamese planvorming voor verdere integrale duurzame ontwikkeling waarbij wateropgaven, landbouw en agrologistiek centraal staan. Duurzame aquacultuur ontwikkeling is daarbij een onderwerp dat nadrukkelijk op de Nederlands Vietnamese agenda staat waarbij de wateruitdagingen centraal staan. Inmiddels zijn er verschillende Nederlandse initiatieven opgestart, zowel private als publiek-private. Een mooi voorbeeld hiervan is ShrimpTech Vietnam waarbij verschillende Nederlandse bedrijven gezamenlijk werken aan verdere waardeketenontwikkeling met recirculatie en verbeterde voermethoden (met o.a. Larive, Skretting, Topsybaits en Fleuren&Nooren). Ook De Heus is een enorm grote speler in de Mekong Delta met de ambitie de aquacultuurketen verder te verduurzamen. Daarnaast zijn  IDH, Sygnify en Wageningen Universiteit actief met allerhande initiatieven, waaronder zeewier. Een ander noemenswaardig initiatief is het OKP programma rondom het opzetten van een Nursery systeem voor pangasius i.s.m. de Areas en de HAS Universities of Applied Sciences en FreshStudio.

Shrimpvet
Beeld: ©Signify Vietnam

Registratie en informatie

  • U kunt zich registeren via het volgende emailadres: an.dangmy@minbuza.nl  (landbouwafdeling van het consulaat in HCMC) De aquacultuur scoping missie zal plaatsvinden in de week van 5-9 september 2022. Het programma zal verzorgd worden door de ambassade. U dient zelf zorg te dragen voor reis- en verblijfkosten. De deadline voor registratie is 26 augustus 2022 (vorige datum 31 mei).
  • Mocht u interesse hebben om mee te gaan naar de Mekong Delta of verdere vragen hebben rondom de scoping missie, neemt u dan contact op met Jacqueline Barendse jhmbarendse@outlook.com of Miriam Pot miriam.pot@outlook.com (beiden werkzaam voor het Mekong Delta Business Platform)
  • Mocht u verdere vragen hebben over de aquacultuur ontwikkelingen in de Mekong Delta, neemt u gerust contact op met de ambassade HAN-LNV@minbuza.nl (landbouwteam in Vietnam). We helpen u graag verder, dan wel verwelkomen u graag in Vietnam.
Beeld: ©EKN