Vietnamese en Thaise markt interessant voor Nederlands fruit

De Russische boycot van landbouwproducten uit de Europese Unie betekende een harde klap voor de export van groente en fruit. Na afkondiging van de sancties gingen diverse landbouwraden, waaronder Vietnam, op zoek naar nieuwe afzetmogelijkheden. Met succes, inmiddels is de toegang voor Nederlandse peren mogelijk gemaakt.

Rusland was een heel belangrijke markt voor de Nederlandse agrosector. In 2013 exporteerde de Nederlandse agrarische sector nog voor een waarde van €600 miljoen naar Rusland. Maar nadat er in de zomer van 2014 door de EU economische sancties aan Rusland werden opgelegd, kwam er in augustus 2014 als tegenreactie een importverbod tegen de Europese landbouwsector. Vooral de export van de Nederlandse groenten- en fruitsector en de vleessector kwamen daardoor direct in de problemen.

Nederland reageerde direct. De diverse land- en tuinbouwsectoren namen met steun van de Nederlandse overheid maatregelen om het overschot en de schade zoveel mogelijk te beperken, onder andere door direct op zoek te gaan naar nieuwe markten.

Fruit
Conference-peren

Kansen in beeld gebracht

In Hanoi, Vietnam en Bangkok, Thailand, ging het economische team aan de slag. Met behulp van desk research en externe informatie was er binnen een week een quickscan afgerond waarin de kansen voor de Nederlandse groenten- en fruitsector in beeld werden gebracht.

Met een bevolking van 90 miljoen mensen, stijgende inkomens en een hoger consumentenbewustzijn leek het erop dat Vietnam een interessante markt zou kunnen zijn voor Nederlandse appels en peren. Vooral ook omdat de productie in Vietnam zelf nog niet de gewenste kwaliteit en hoeveelheden kan opbrengen. Vietnam is nog steeds afhankelijk van import om in de groenten– en fruitbehoefte te kunnen voorzien.

Geïmporteerde groenten en fruit komen voornamelijk uit China en Thailand. Maar die landen kunnen niet de gewenste kwaliteit en vooral ook veiligheid van de producten bieden die landen als Nederland wel bieden. Het thema voedselveiligheid en voedselkwaliteit komt ook steeds prominenter op de Vietnamese agenda.

Onderhandelingen op gang

Direct in het najaar van 2014 kwamen de onderhandelingen tussen de Nederlandse en de Vietnamese autoriteiten over de toegang voor Nederlandse appels en peren op gang. Tegelijkertijd ontstond het besef dat vraag vanuit de markt zou kunnen helpen om versnelde toegang te realiseren. Dus parallel aan de onderhandelingen werden er door het ambassadeteam gesprekken gevoerd met de Vietnamese marktpartijen. Dit leidde tot een succesvolle Vietnamese handelsmissie naar Nederland waar de eerste contacten tussen leveranciers en afnemers werden gelegd.

Kort daarna kwamen de Vietnamese autoriteiten in Nederland controleren of de Nederlandse fruitbedrijven wel aan de strenge selectiecriteria voldeden. De Nederlandse sector doorstond de test glansrijk. In november 2015 gaf de Vietnamese overheid toestemming om te importeren en op 2 maart arriveerde de eerste container met Nederlandse Conference-peren van Fruitmasters uit Geldermalsen in Ho Chi Minh City. Als eerste land onder de nieuwe regelgeving. De onderhandelingen met Thailand over markttoegang voor appels zijn overigens ook in volle gang.

Nog maar het begin

We gaan ervan uit dat dit nog maar het begin is omdat de export van verse Nederlandse producten nu maar 1% van de vraag is. Nederland is één van de landen die producten van plantaardige oorsprong naar Vietnam kunnen exporteren. Dat maakt de onderhandelingen met Vietnam over uitbreiding van de lijst een stuk eenvoudiger.

Fruit

Maar de relaties moeten dan wel goed blijven. Het landbouwcluster van de Nederlandse ambassades in Hanoi en Bangkok doet er alles aan om in een goede samenwerking de toelatingsprocessen te faciliteren. Maar ook kunnen we het Nederlandse bedrijfsleven behulpzaam zijn in stappen om aangesloten te worden bij de juiste Vietnamese en Thaise marktpartijen. Dit zijn bedrijven die in staat zijn om verse producten te importeren en te distribueren via cold storagefaciliteiten en retailnetwerken.

Wijziging van regelgeving, Business-partnerscans en inkomende en uitgaande missies kunnen wij aanbieden om zo te faciliteren in de promotie van de hoge kwaliteitsproducten van de Nederlandse agrosector in Vietnam en Thailand. Een goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is mogelijk en kan absoluut meerwaarde opleveren voor de Nederlandse economie. Wij zijn in ieder geval trots op de resultaten die we al hebben bereikt.

Arie Veldhuizen, landbouwraad Vietnam en Thailand

Juni 2016