Amerikaanse landbouwminister: aanpakken van 3 systemische problemen

In een interview artikel met de Washington Post laat de Amerikaanse minister van Landbouw weten dat zijn ministerie zich op 3 grote uitdagingen zal richten: een gebroken landbouwsysteem, voedselonzekerheid en een gezondheidscrisis.

Tom Vilsack
Beeld: ©LAN-WAS
Tom Vilsack

Allereerst wordt op ruim 90% van de boerenbedrijven in de VS de hoofdmoot van het inkomen niet meer door de boer gegenereerd, aldus Vilsack. Dat betekent voor hem dat er een noodzaak is om het landbouw- en voedselsysteem te transformeren.

De tweede grote uitdaging die de Amerikaanse minister Tom Vilsack ziet, is die van de voedselonzekerheid; er zijn zo’ n 43 miljoen Amerikanen die ondersteuning nodig hebben om aan goede voeding te komen. En die ondersteuning komt door de voedselbonnen die USDA ter beschikking stelt.

Overgewicht

Bovendien heeft 60% van de volwassenen een chronische ziekte, hebben 40% 2 chronische ziekten en kampt zeker 70% van de volwassen bevolking met overgewicht of zelfs obesitas. En achtergestelde groepen kampen met al deze uitdagingen het meest.

Het USDA onder Vilsack is dan ook in overleg met achtergestelde producenten waaronder met name Afro-American en native boeren in het uitwerken van de strategische prioriteiten van zijn ministerie met name ten aanzien van klimaatverandering en verbetering van de rurale economie.