'Bedekte tuinbouw in VS neemt hoge vlucht'

Als er in de Verenigde Staten één agrarische sector is die de komende jaren een hoge vlucht neemt dan is het de glastuinbouw. Dat zegt Elselien Breman, tot voor kort landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in Washington. Investeerders in de Amerikaanse tuinbouw zoeken samenwerking met Nederlandse partijen. “Als het gaat om kennis en technologie staat ons land in een goed daglicht.”

Elselien Breman
Elselien Breman

Breman is terug in Nederland. Bijna twee jaar was zij als landbouwattaché actief op de ambassade. “Een ontzettend interessante en leerzame tijd. Ik heb de kneepjes van het vak mogen leren. Als landbouwattaché breng je partijen bij elkaar en werk je samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen aan de uitdagingen in de agrarische sector. Het werk is daarmee uitdagend en afwisselend en het is ontzettend leuk om de resultaten daarvan in de praktijk terug te zien. De ervaringen die ik heb opgedaan neem ik mee naar mijn nieuwe functie op het ministerie van LNV in Den Haag.”

Na terugkeer in Nederland is Breman aan de slag gegaan als clustercoördinator van het team agro-economie. “Ik ben opgeleid als landbouweconoom. Dit is een mooie plek om mijn vakgebied uit te oefenen.”

Razend interessant

Met enige weemoed blikt zij terug op haar verblijf in de VS dat zij omschrijft als “razend interessant”. Zeker de laatste periode. De verkiezingen, de bestorming van het Capitool, de dichtgetimmerde warenhuizen, het vertrek van Trump, het aantreden van Joe Biden. “Die dingen gebeuren terwijl je er bijna bovenop zit. Vergeet ik nooit meer.”

'Biden heeft meer focus op klimaat en de bijdrage van landbouw daarin. Dit biedt kansen, bijvoorbeeld voor climate smart agriculture'

Werken vanuit huis

Maar toch, een belangrijk deel van haar verblijf werd bepaald door COVID-19. Ook zij werkte vanuit huis, alle besprekingen vonden maandenlang plaats via het scherm. “Al gauw bleek dat digitaal ook veel mogelijk is. Maar ik was natuurlijk niet naar de VS gegaan om vanuit huis te werken. Gelukkig heb ik in het eerste jaar veel van de Amerikaanse agroketen van dichtbij gezien.”

Bulkproductie

COVID heeft veel impact op de voedselketen, ook in de VS, analyseert Breman achteraf. “De sector stond al voor enorme uitdagingen. Die zijn door de pandemie verder blootgelegd. De afhankelijkheid van arbeidskrachten bijvoorbeeld, waardoor de vraag naar automatisering verder toeneemt. Er was al een beweging op gang om ketens te verkorten en teelten op te zetten met meer toegevoegde waarde, zoals bedekte tuinbouw. Door de pandemie is de urgentie sterk toegenomen en stijgt de vraag naar kennis en technologie op dit gebied.”

Meer focus op klimaat

Met het aantreden van Biden als president komt er volgens haar meer aandacht voor klimaat. “Onder het bewind van de vorige president lag de nadruk op productieverhoging en op export. Biden heeft meer focus op klimaat en de bijdrage van landbouw daarin. Dit biedt kansen, bijvoorbeeld voor climate smart agriculture. Overigens kunnen de staten in belangrijke mate hun eigen beleid voeren. Bijvoorbeeld Californië is erg vooruitstrevend. Daar is duurzame landbouw allang in ontwikkeling. In de afgelopen jaren is de samenwerking tussen Nederland en Californië versterkt en werken bedrijven en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën. ”

Consulaten-generaal

Samen met de consulaten-generaal in de VS (Nederland heeft er in totaal vijf, naast de ambassade in Washington) heeft Breman onderzocht op welke terreinen er kansen liggen voor inzet van Nederlandse kennis en technologie in de verschillende staten. “Duidelijk is dat in veel staten grote uitdagingen spelen op het gebied van landbouw en voedsel. Wil Nederland een rol kunnen pakken bij die uitdagingen, dan moeten er op de consulaten-generaal keuzes worden gemaakt. Wat doe je wel en wat niet? Focus aanbrengen dus, op basis van wat in de staten of regio aan de hand is en analyseren op welk terrein Nederland hierbij kan ondersteunen. Daar ben ik vanuit Washington nauw bij betrokken geweest. We hebben nu beter in beeld op welke terreinen Nederland ontwikkelingen in de Amerikaanse agroketen kan ondersteunen, zoals op het terrein van innovatieve tuinbouw, automatisering en eiwittransitie. Daar ben ik best trots op.”

Bezoek aan Californië. De foto is genomen voor een veld met katoenproductie bij Bowles Farming Company.
Bezoek aan Californië. De foto is genomen voor een veld met katoenproductie bij Bowles Farming Company.

Emissies omlaag brengen

Ze was ook betrokken bij de opzet van een samenwerkingsproject tussen partijen in Californië en Nederland. Doel is om de melkveehouderij te verduurzamen. Verschillende Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen nemen hieraan deel, onder leiding van Dairy Campus in Leeuwarden en de brancheorganisatie FME. “Wageningen UR gaat nu starten met een verkenning waar mogelijkheden liggen tot samenwerking om de emissies in de melkveehouderij omlaag te brengen. Duidelijk moet worden waar de kansen liggen voor inzet van Nederlandse partners. En die kansen zijn er absoluut.”

Groei bedekte tuinbouw

Wageningen heeft in opdracht van de landbouwafdeling op de Nederlandse ambassade ook onderzoek gedaan naar de ontwikkelingskansen van de bedekte tuinbouw. “De conclusie is duidelijk, het kassenareaal gaat komende jaren fors groeien, in verschillende delen van de VS. De Nederlandse kennis staat bij investeerders goed op het netvlies. Daar heeft onze landbouwafdeling trouwens een belangrijke rol bij gespeeld. Wij hebben partijen met elkaar in contact gebracht.”

Positie van boer in de keten

Breman is terug in Nederland. Komende tijd gaat zij zich onder meer bezighouden met de omslag in Nederland naar een meer duurzame landbouw en dan vooral naar de economische kant hiervan. “Die omslag is nodig, maar hoe zorgen we ervoor dat de landbouwsector ook economisch gezond blijft? Mijn team houdt zich onder andere bezig met het verdienvermogen van de sector, op welke wijze we de positie van de boer in de keten kunnen versterken en hoe we de omschakeling naar een meer duurzame landbouw kunnen ondersteunen. Voor een landbouweconoom als ik zijn dat boeiende onderwerpen.”

Contact

Landbouwteam Nederlandse Ambassade Washington
Email: was-lnv@minbuza.nl
Telefoon: +1 202 274 2502
Twitter: @AgUSACAN