Oudgediende Tom Vilsack door Biden geselecteerd als nieuwe Minister van Landbouw

President-elect Biden heeft het voornemen om Tom Vilsack te benoemen tot de nieuwe Minister van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA). Vilsack heeft deze functie ook uitgeoefend onder de gehele termijn van de Obama-Biden administratie van 2009-2017. Eerder genoemde mogelijke kandidaat voor de post van Minister van het USDA, de Afro-Amerikaanse Representative Marcia Fudge (Ohio), wordt nu genoemd als Minister op het Departement voor Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling.

©USDA

Vilsack brengt veel ervaring met zich mee

Tijdens de Biden campagne voor het Presidentschap is Vilsack Bidens belangrijkste adviseur op het gebied van ruraal en agrarisch Amerika geweest. Behalve Minister van Landbouw heeft Tom Vilsack ook andere hoge politieke functies vervuld zoals gouverneur van Iowa. Sinds 2017 is hij President van de Amerikaanse Dairy Export Council.

Als Minister van Landbouw onder Obama heeft Vilsack zich sterk gemaakt om de instrumenten en financiële middelen van het Ministerie ook in te zetten op het vlak van een ruraal beleid en aan voedselprogramma’s. Met deze voedselprogramma’s wordt beoogd dat vooral ook jonge mensen middels schoollunches in ieder geval één gezonde maaltijd per dag ontvangen. Met het initiatief van de toenmalige First Lady Michelle Obama voor gezonde maaltijden zijn de eisen waaraan deze maaltijden moesten voldoen door het USDA verhoogd. Onder de Trump administratie is een aantal van deze standaarden losgelaten.

Mogelijk belangrijke rol voor USDA onder klimaatagenda Biden-Harris

Het Biden-Harris plan voor ruraal Amerika (zie eerder bericht op ABB) en de wens van President-elect Biden om een ambitieuze agenda op het gebied van klimaat te willen uitvoeren, vragen mogelijkerwijs een grote rol van het Ministerie van Landbouw onder Vilsack bij de uitvoering van deze plannen. Daarbij is samenwerking met het uitgebreide netwerk van de USDA-kantoren in de staten van de VS van groot belang.
Hoewel onder de Trump administratie veel milieuregelgeving is teruggedraaid en klimaatverandering als zodanig niet werd benoemd wordt ruraal Amerika, waaronder vooral ook agrariërs, de afgelopen jaren nadrukkelijk geconfronteerd met droogte en bosbranden of juist ernstige overstromingen.  

Reacties Amerikaanse landbouwsector

Over de voorgenomen benoeming van Vilsack tot Minister van Landbouw zei Rob Larew, de voorzitter van de National Farmers Union, het volgende:  

“Between pandemic recovery, the imminent threat of climate change, rampant corporate power, and chronic overproduction, family farmers and ranchers have significant challenges ahead of them in the next several years – and they need a strong secretary of Agriculture behind them to make it through in one piece. After eight years leading USDA, Tom Vilsack has the necessary qualifications and experience to steer the agency through these turbulent times. He must use his impressive set of skills to implement and enforce rules that protect farmers from anticompetitive practices, enact meaningful structural reforms that balance supply with demand, restore competition to agricultural markets, strengthen local and regional food systems, advance racial equity in agriculture, and mitigate the threat of climate change.”

Het American Farm Bureau, de grootste boerenbond in de VS, verwelkomt de beoogde benoeming van Vilsack. De President Zippy Duvall heeft in een statement laten weten dat:

 “The American Farm Bureau Federation welcomes the news that Tom Vilsack will be nominated to be Secretary of Agriculture. His leadership as the 30th Secretary of Agriculture and as Governor of a state reliant on agriculture is evidence of his qualification to serve in this role.
Tom Vilsack understands that the agriculture sector is far more complex than most people understand. He believes in a ‘big tent’ philosophy that supports all types of production and understands the importance of respecting farmers and ranchers as partners worthy of support in the race to achieve sustainability goals”.

Echter, niet alle agrarische partijen zijn tevreden met deze voorgenomen benoeming. Vooral kleinschalige boeren in meer urbane gebieden waaronder veel Latino-boeren en Afro-American farmers, zien Vilsack als een vertegenwoordiger van de grote boeren in het Midden-Westen.

Wordt vervolgd - met daarin mogelijke betekenis van deze benoeming op het beleid en op het vlak van internationale betrekkingen.