FDA’s “New Era of Smarter Food Safety” omvat nieuwe eisen voor traceren van "high risk" voedingsmiddelen

De Food And Drug Administration (FDA) heeft een nieuw voorstel gepubliceerd dat zich richt op nieuwe “recordkeeping” eisen voor een aparte lijst van “high risk” producten die door de FDA is samengesteld, de zogenaamde “Food Traceability List”. De nieuwe eisen gaan t.z.t. ook gelden voor  buitenlandse fabrikanten, die producten die op de lijst staan naar de VS exporteren.  

©WAS-LNV

Naar een meer robust food traceability systeem

Het nieuwe voorstel, “Requirements for Additional Traceability Records for Certain Foods” richt zich op nieuwe “recordkeeping” eisen voor een aparte lijst van producten die door de FDA is samengesteld, de zogenaamde “Food Traceability List”. Het doel van het voorstel is erop gericht om een meer transparant, data-driven en standard driven food system te ontwikkelen en de anonimiteit van voedsel weg te halen. Dit wordt gezien al een eerste stap voor een breder traceability systeem, waardoor onveilige producten, bijvoorbeeld vanwege een contaminatie, sneller uit de schappen van de supermarkt kunnen worden gehaald. FDA geeft duidelijk aan dat er geen specifieke technologie of systeem wordt opgelegd, maar stelt wel dat op data gebaseerde traceersystemen van belang zijn om producten sneller terug te kunnen traceren in de keten, bijvoorbeeld middels het gebruik van block-chain technologie.

Het voorstel houdt in dat personen die producten die op de lijst staan, produceren (inclusief kweken), verwerken, verpakken of opslaan, bepaalde databestanden moeten bijhouden waarmee de producten snel getraceerd kunnen worden. Deze bestanden moeten aan de FDA ter beschikking kunnen worden gesteld in het geval van een uitbraak maar ook bij routinematige inspecties van de FDA.

©WAS-LNV

FDA Food Traceability List

Er staan voor Nederland een paar belangrijke producten op de lijst, waaronder bepaalde verse groenten en fruit (waaronder tomaten en paprika’s), zachte kazen, vis en schaaldieren. Ook notenboters, zoals pindakaas staan op de lijst. Naast deze producten zelf, gaan de nieuwe eisen ook gelden voor producten waarin een of meerdere van de “high risk” producten als ingrediënt zijn verwerkt. Bijvoorbeeld een koekje waarin pindakaas verwerkt is zou onder de nieuwe eisen kunnen vallen. Producten die een zogenaamde “kill step” ondergaan voordat ze op de markt worden gebracht zijn van de nieuwe eisen uitgesloten.

Volgende stappen

De FDA heeft verschillende voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over het voorstel. Deze sessies zijn opgenomen en kunnen teruggezien worden via de FDA voorlichtingsbijeenkomsten website.

Tot en met 21 januari 2021 kan commentaar op het voorstel worden ingediend. Het is mogelijk dat deze commentaarperiode wordt verlengd. De FDA verwacht dat in het najaar van 2021 een definitieve regel gepubliceerd kan worden. Bedrijven krijgen vervolgens twee jaar de tijd om aan de nieuwe eisen te voldoen. Vragen over het voorstel kunnen worden ingediend via het FSMA Technical Assistance Network (TAN).

U kunt hiervoor uiteraard ook terecht bij de Landbouwafdeling in Washington.