Bezoek aan Bio World Congress over industriële technologie

Op dinsdag 9 juli is samen met het consulaat-generaal Chicago een bezoek gebracht aan het “Bio World Congress on Industriële Biotechnologie” in Des Moines, Iowa.  Dit congres wordt als zeer belangrijk beschouwd door de Topsector Chemie en andere Nederlandse stakeholders en om deze reden is daar ook een Holland Biotech Paviljoen opgesteld.

Holland Paviljoen

Op dit Holland Paviljoen zijn vertegenwoordigers van bedrijven, provincies en universiteiten te vinden. Daarmee wordt het Nederlandse “triple helixmodel” ter plekke gedemonstreerd. Het gaat daarbij onder meer om bedrijven uit de agrarische sector zoals Cosun/SuikerUnie en DSM maar ook om Wageningen Universiteit, Biotech Campus Delft, Chemport en de haven van Rotterdam en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en Invest in Holland.

Met een aantal deelnemers aan het paviljoen is gesproken, waaronder Suikerunie. Suikerunie streeft ernaar om de meest duurzame en innovatieve verwerker van suikerbiet te worden en alle onderdelen van het productieproces te valoriseren. Gedacht moet worden aan het maken van bio-plastics van stroop, vezels van bietenpulp en eiwitten uit bietenblad.

Biogas

Naast de suikerfabrieken zijn biomassa “digesters” gebouwd die 100.000 ton reststromen fermenteren tot biogas. De meeste van deze reststromen komen uit de productie van suikerbieten maar ook van aardappelschillen, pulp van chicorei en restanten van groenten met andere herkomst kunnen en worden er ook in verwerkt. De drie “digesters” van Suikerunie kunnen bij volledige capaciteit zo’n 25 miljoen kubieke meter groen gas produceren en dat leveren aan het regionale elektriciteitsnetwerk.

Vanuit de Nederlandse bedrijven is er veel belangstelling voor de VS maar ook voor Canada. De voornaamste reden om op deze beurs aanwezig te zijn, is om de nodige contacten te leggen.

The future of food

Tijdens het Bio World Congress zijn ook meerdere paneldiscussies gevoerd waaronder een panel over “ The Future of Food is… ” met als keynote speaker Greg Ibach, Under Secretary Marketing and Regulatory Programmes van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA). In zijn speech wees hij op het belang van  nieuwe technologieën zoals “gene editing” om in staat te zijn de wereld te blijven voeden. Belangrijke vraag daarbij is op welke wijze te communiceren met het grote publiek voor acceptatie van het gebruik van dergelijke technieken. Van groot belang daarbij is dat de reden om zulke technieken te gebruiken strookt met de waarden die mensen hebben. Consumenten moeten leren vertrouwen en er moet sprake zijn van transparantie. Dat is nog niet zo eenvoudig, aldus Under Secretary Ibach. 

Met de auto is van Des Moines, Iowa naar Omaha, Nebraska gereden. Tijdens de rit is van nabij gezien hoe grote delen van het land nog steeds onder water staan vanwege de overstroming van de Missouri. Lees hierover meer in een nieuwsbericht dat we eerder op deze website hebben gepubliceerd: 'Midwest in VS getroffen door grote overstromingen'.

Opening Veramaris

Vanuit Omaha werd de rit vervolgd naar Blair om daar de opening van Veramaris bij te wonen. Het bedrijf is een joint venture van het Nederlandse DSM en het Duitse Evonik.  De CEO’s  van beide bedrijven, Feike Sijbesma en Christian Kullman waren beide aanwezig en spraken hun felicitaties in hun speeches uit. Ook de gouverneur van Nebraska, Pete Ricketts was – enigszins verlaat - aanwezig. De overstroming van de Missouri en de grote delen van het land met alle gevolgen voor boeren en bedrijven vragen nog steeds zijn aandacht, aldus de gouverneur.

Olie uit algen

Veramaris is gestart in 2018 met als visie het mariene leven in de oceanen te conserveren door olie uit algen te winnen die rijk zijn aan twee essentiële omega-3 vetzuren, EPA en DHA. Deze kunnen gebruikt worden in de aquacultuur en vormen daarmee een goede vervanging van vismeel. De omega-3 olie wordt gemaakt van algen en maïs die in grote ketels worden gefermenteerd. Reststoffen van dit fermentatieproces worden benut in diervoeding of omgezet in biogas dat terug wordt gegeven aan het elektriciteitsnet.

De fabriek in Blair bevindt zich in een gebied waar éen van de belangrijke grondstoffen voor het productieproces -  maïs – op grote schaal wordt verbouwd.