Veel aan Nederland gerelateerde bedrijven op pluimveebeurs Atlanta VS

Op de International Production and Processing Expo (IPPE) (11-14 februari 2019), een belangrijke pluimveebeurs in Atlanta, zijn veel aan Nederland gerelateerde bedrijven aanwezig. Het gaat daarbij om producenten van veehouderijsystemen tot aan incubatietechnologie van broedeieren, vervoer van eendagskuikens,  innovatieve verwerkingslijnen, verlichting in stallen, eiersorteer en –verwerkingsmachines.

Beursstand van de Vencomatic-groep

De beurs is bezocht vanuit het LNV-bureau te Mexico en dat uit de VS en Canada alsook vanuit  het pas geopende CG in Atlanta. De beurs is wereldwijd van belang en zeker voor de markt in de Amerika’s.

De aan Nederland gerelateerde bedrijven hebben een groot marktaandeel in deze sector zeker in de VS maar ook wereldwijd en veel beurspaviljoens laten de sterke kanten van Nederlandse maakindustrie, innovaties en research zien. Meerdere bedrijven werken samen met de Topsectoren en verrichten zelf veel research. In veel gevallen leidt dit research tot IP’s.

Volière-systemen

Opvallende tendens die door veel bedrijven wordt gezien is een wereldwijde beweging om naar volièresystemen te gaan. Op de VS markt wordt dit vooral gedreven door grote afnemers die meer diervriendelijke veehouderijsystemen wensen. Ook de nieuwe eisen die een staat als Californië nu heeft ingesteld spelen een rol. Vanaf 2022 moeten alle eieren die in deze staat worden verkocht afkomstig zijn van kooivrije huisvesting. Doordat Nederlandse bedrijven al langer ervaring hebben met eisen ten aanzien van dierenwelzijn, als gevolg van EU-wetgeving, kunnen zij hier goed op inspelen. Daarbij wordt  ook wat betreft het gehele management van zulke systemen  geadviseerd.

De Humane Society heeft daarnaast afspraken gemaakt met grote ketens als Walmart, Whole Foods market en Target, dat vanaf 2025 legbatterijen geheel zijn vervangen. Op de enorme markt als de VS gaat het dus om enorme investeringen en daarmee grote kansen.

Meer interesse in automatisering

Robotica

Een andere belangrijke zaak die veel bedrijven zien is dat er steeds meer vraag naar automatisering, robotica is omdat er een heel grote vraag naar arbeid is. Dit speelt niet alleen bij de klanten van de bedrijven op de beurs. De bedrijven zelf hebben ook te behoefte aan arbeid en dan gaat het bij hen vooral om hoog gekwalificeerd personeel als technische mensen, (software) ingenieurs en computerdeskundigen. Bij meerdere stands stonden er dan ook bordjes met daarop vacature vermeldingen.

Sommige bedrijven zien de VS als een wat “conservatieve“ markt die minder makkelijk innovaties opneemt en vooral behoefte heeft aan service en after sales zorg. In staten als Georgia, Arkansas,  Alabama, North Carolina worden vooral vleeskuikens gehouden (National Chicken Council). In Iowa, Indiana en Ohio vooral leghennen (American Egg Board).

Ook werd duidelijk in gesprekken op de beurs dat er geprobeerd wordt in overleg met KLM en LNV (CVO) een vergelijkbare compartementaliseringsfaciliteit op Schiphol te ontwikkelen als nu bestaat in het VK. Daarmee zouden exportproblemen igv uitbraken van o.m AI kunnen worden voorkomen.

Ook met USDA in de VS wordt samengewerkt. Toegezegd is waar mogelijk vanuit het LNV-bureau ondersteuning aan dit proces te bieden.

Tijdens een inhoudelijke sessie op de beurs werd door John Steward, Manager of Government Relations van de American Feed Industry Association een uiteenzetting gegeven van de zeven prioriteiten voor het Amerikaanse Congres in het komende jaar. Dit zijn volgens hem:

  • Klimaatverandering: de nieuw gekozen democraten zijn op verschillende manieren bezig om aandacht hiervoor te vragen. Steward verwees daarbij in het bijzonder naar de “Green New Deal”. Dit is een lange lijst met ideeën en wensen  ontwikkeld door een progressieve groep Democraten in het Congres voor een duurzamer Verenigde Staten met meer zekerheid. De ideeën richten zich op duurzame energie, reductie uitstoot, verstrekken hoger onderwijs, smart grid, baanzekerheid, pensioenzekerheid, gezondheidszorg.  
  • Immigratiehervorming: de druk op dit onderwerp neemt voor het Congres toe, maar het is al veel langer een probleem. Hij verwacht niet dat dit ergens toe zal leiden.
  • Infrastuctuur: volgens Steward een belangrijk en noodzakelijk onderwerp, in het bijzonder voor de landbouw. Het verbeteren van de waterwegen, (snel)wegen, bruggen, sporen en havens moet allemaal meegenomen worden ingesprek. Hij verwacht dat de discussie over een infrastuctuurpakket later in 2019 verder opgevoerd zal worden.
  • Internationale handelsverdragen: er vindt veel discussie plaats over het VS, Canada en Mexico (USMCA) verdrag, maar hij verwacht dat handelsovereenkomsten met China, Japan , de EU en het VK ook veel ter sprake zullen komen.
  • Appropriations pakketten: onder appropriations kan het Congres geld apart zetten ten behoeve van een specifiek doel of project. In de afgelopen jaren heeft het Congres geen volledige approprations cyclus doorlopen. Volgens Steward zal dit voor dit nieuwe Congres een prioriteit zijn en daarmee de hoop dat nieuwe fondsen beschikbaar worden gesteld relevante projecten voor de veehouderij.
  • Administratief toezicht: de Democraten in het Huis van Afgevaardigden zijn erop gespitst om in de gaten te houden waar de Trump Administratie allemaal mee bezig is. Het administratief toezicht zal toenemen. 
  • Opvullen van de vacatures: Er staan nog steeds meer dan 250 hoog geplaatste vacatures, die door de Senaat geconfirmeerd moeten worden, open, evenals meer dan 140 rechtelijke vacatures. Zowel de Democraten als de Republikeinen werken hard om deze posities te vullen.