Agrarisch handelsbeleid VS

Tijdens een recente bijeenkomst van de Washington International Trade Association (WITA) gaf Minister van Landbouw Sonny Perdue zijn visie op het agrarische handelsbeleid van de VS.

Sonny Perdue

De Amerikaanse landbouw en dus ook het welzijn van het Amerikaanse platteland, is sterk afhankelijk van de agrarische export: een derde van alle Amerikaanse landbouwproductie wordt geëxporteerd. De waarde van deze export in 2017 wordt geschat op US$ 140 mld., een verdubbeling vergeleken met 10 jaar geleden. Daarnaast is de landbouwsector verantwoordelijk voor 10% van het Bruto Nationaal Product. Het is ook een van de weinige economische sectoren waar de VS een handelsoverschot heeft. In zijn speech benadrukte Secretary Perdue het belang van het openen van nieuwe markten, aangezien de binnenlandse markt onvoldoende groeit.

Het USDA richt zich daarbij op 5 speerpunten:

 • Het belang van internationale onderhandelingen. Volgens Perdue wordt de Amerikaanse landbouw geconfronteerd met een groot aantal barrières in het buitenland, het is dan ook belangrijk om nieuwe afspraken te maken met bestaande handelspartners en nieuwe handelspartners te vinden. Hij noemde als prioriteiten:
  • De herziening  van NAFTA – prioriteiten zijn de Canadese restricties op zuivelproducten (met name melkproteïnes) en pluimvee. Secretary Perdue gaf aan “somewhat” teleurgesteld te zijn over de snelheid van de onderhandelingen tot dusver, maar dat hij hoopte dat er bij de vierde ronde (deze vinden van 11-15 oktober plaats) concrete voorstellen op tafel zullen liggen.
  • De vele restricties die China oplegt. Volgens Perdue vinden er “week in week uit” gesprekken plaats over markttoegang voor granen (w.o. rijst en mais), biotech en dierlijke producten. De VS probeert China daarnaast over te halen om de Amerikaanse voedselveiligheidsstandaarden te adopteren.
  • De relatie met Japan moet verbeterd worden. Er gelden nog steeds hoge tarieven op Amerikaanse producten. VS is zeer geïnteresseerd in een bilateraal handelsverdrag met Japan, zowel om invoerheffingen op Amerikaanse producten te verlagen en om een vergelijkbare preferentiestatus te verkrijgen als producten uit Australië, de EU, Chili en Mexico.
  • De VS ziet veel kansen in Zuidoost Azië, onder andere voor groenten, granen en vee. Perdue gaf aan dat President Trump op korte termijn zal afreizen naar Azië voor een bezoek. Hij noemde de warmere relatie met Vietnam. India daarentegen beschreef hij als een “tough market” dat “doesn’t seem much inclined to change.”
 • Handelspromotie. Het USDA zal veel energie steken in het promoten van Amerikaanse landbouwproducten op nieuwe markten. Het USDA doet dit in samenwerking met  de US Trade Representative en het Department of Commerce. Amerikaanse producten worden in de markt gepositioneerd als veilig en van hoge kwaliteit.
 • Handhaving. Secretary Perdue maakte duidelijk dat de VS harder zal optreden, middels geschillenprocedures, in het geval van “unfair trade barriers”. Hij verwacht dat het aantal procedures zal toenemen en noemt als voorbeeld de WTO zaak die de VS in december 2016 is gestart tegen het Chinese graanbeleid.
 • Internationale standaarden. Perdue benadrukte het belang van sterkere internationale standaarden en het behoud van Codex. Deze standaarden moeten gebaseerd zijn op “sound science”. Om die reden heeft Secretary Perdue besloten om het Codex kantoor van het USDA binnen het ministerie te verschuiven van het departement voor Voedselveiligheid (FSIS) naar het departement voor Handel en Buitenlandse Agrarische aangelegenheden. Als reden geeft Perdue aan dat de “trade” poot van het USDA moet voorkomen dat nieuwe Codex standaarden worden gebruikt door handelspartners om de markttoegang voor producten te weigeren. Deze beslissing heeft tot veel kritiek geleid in de VS, onder andere van de Food and Drug Administration en overheidsofficials verantwoordelijk voor het Codex onder Bush en Obama. De FDA heeft inmiddels uitdrukkelijk aan het USDA gevraagd om de beslissing om het Codex kantoor te verschuiven in te trekken. Vanuit de Amerikaanse landbouwlobby is overigens positief op de wijziging gereageerd.
 • Tot slot noemt Perdue handelsfacilitatie als een van de speerpunten van het agrarische handelsbeleid van het USDA.

Opvallend was dat Secretary Perdue in zijn speech hij geen woord heeft gerept over TTIP of de EU. Wel liet hij weten recentelijk de Ambassadeur van het VK op bezoek te hebben gehad. Ik verwacht Brexit daar prominent op de agenda heeft gestaan. Op een vraag uit het publiek naar de handelsrelatie met de EU en hoe hij de toekomst van TTIP zag, werd door Perdue weinig positief gereageerd. “The relation with the EU has been very problematic.” Hij gaf aan dat gesprekken met individuele landen beter verlopen dan met de “overall umbrella” van de EU. “It has been difficult to deal with Hogan”.

Er lijkt vanuit de huidige administratie vooralsnog weinig prioriteit te worden gegeven aan het ontwikkelen van een handelsbeleid richting de EU of het ontwikkelen van een (goede) handelsrelatie mét de EU. Overigens zullen Commissioner Hogan en Secretary Perdue elkaar tijdens de G7 in Italië later deze maand ontmoeten. Er staan voor NL/EU twee belangrijke dossiers op de agenda: het beef hormoondispuut en markttoegang voor appels & peren.