Boer Olke vertelt over zijn bedrijf in Texas

In juni 2017 bracht Saskia Pardaans van het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Houston een bezoek aan Boer Olke, bekend van het programma 'Boer zoekt Vrouw'. Boer Olke heeft een grote melkveehouderij in Texas. In het interview hieronder vertelt Boer Olke over zijn bedrijf Amalia Dairy en wat het betekent om te boeren in het zuiden van de Verenigde Staten.

Boer Olke met Saskia Pardaans

Boer Olke is ruim 30 jaar geleden met zijn ouders en zeven broers en zussen naar Texas geëmigreerd. Inmiddels heeft hij een groot melkveebedrijf, Amelia Dairy opgebouwd, met ruim 1.400 melkkoeien. Het bedrijf van de 52-jarige ondernemer produceert 20 miljoen pounds melk per jaar.  Op het bedrijf zijn 17 mensen werkzaam. Ze werken bij de koeien, maar ook bij de 1.200 stuks jongvee en bewerken de 450 hectare grond bij het bedrijf. Daarvan is de grofweg de helft grasland en de helft bouwland.

In de tijd dat de superheffing (boete die melkveehouders moeten betalen wanneer zij meer melk produceren dan toegestaan is volgens hun melkquotum)  in Nederland een rol ging spelen, gingen de ouders van Olke in 1985 om zich heen kijken. Een makelaar uit Texas was neer gestreken in Friesland om reclame te maken voor het boerenleven in Texas. Samen met 3 andere boeren is de vader van Olke naar Texas gereisd en 4 maanden later hebben ze er grond gekocht. De ouders van Olke hadden een bestaand bedrijf gekocht met zo’n 120 koeien. Het was toen nog relatief eenvoudig om de Amerikaanse markt te betreden. Je had een investeringsvisum nodig, maar je kon toentertijd nog goedkoop beginnen. Olke heeft het bedrijf overgenomen van zijn vader.

In het begin toen de euro (toen gulden een euro werd) ten opzichte van de dollar nog gunstig was, kocht Olke nog materialen in Nederland. Daar is hij inmiddels al lange tijd mee gestopt, o.a. door de wisselkoersen maar ook doordat ook het onderhoud/service van Nederlandse producten lastig is.

Olke heeft wel een aantal Nederlandse toepassingen gebruikt in zijn bedrijf, zoals de ligboxstallen (meer koeien op een plek), maar ook het gebruik van verschillende grondstoffen voor ruwvoer (zelf voer mengen ipv kant en klaar voer kopen). Het meeste voer wordt van eigen grond gehaald. Per hectare is de opbrengst 22 tot 25 ton droge stof.

Het is nu lastig om te beginnen als boer in Texas. Je moet veel geld mee nemen en alles is duurder geworden. Je moet echt een groot boerenbedrijf hebben om te kunnen overleven. Ook de milieuregels zijn in de loop der jaren aangescherpt.

Toen de familie van boer Olke aankwam in Texas,  waren er 700-800 boeren. Nu zijn er nog maar 150 boeren. Als je te klein bent, dan kan je niet overleven. Als je groter bent (een truckload melk per dag), kan je betere afspraken maken met de melkfabriek. Je kan goedkoper inkopen en de service die je ontvangt van toeleveringsbedrijven is beter.

Olke houdt zijn kennis op pijl door maandelijks te praten met de nutritionist over voeding. Daarnaast ontvangt hij veel informatie van vertegenwoordigers en hij praat met veel andere boeren. Hij gaat niet meer naar beurzen toe. Hij heeft het druk genoeg op het bedrijf. Vaak voelt Olke zich meer een manager dan een boer. Hij is constant op zoek naar de juiste prijs-kwaliteit verhouding.

Hoe onderscheiden jullie je als Nederlanders t.o.v. Amerikaanse bedrijven?

Wij zien kansen en we geven niet snel op. Als er grond beschikbaar komt, dan kopen wij dat. En dan kunnen we ook weer meer koeien houden. Er zijn hier geen restricties. Zo hebben we van 120 koeien naar ruim 1.400 kunnen groeien. Amerikanen durven deze stappen niet te nemen. Amalia Dairy heeft 5 jaar geleden hele zware tijden gehad. Het bedrijf is er bijna aan onderdoor gegaan. De voornaamste reden was een aantal jaren droogte. Daarnaast kreeg hij problemen met de banken. Zijn geloof en zijn familie hebben hem er doorheen getrokken. Daarnaast heeft een andere bank hem ook geholpen. De aanleg van de Keystone-pijpleiding door zijn land en de bouw van een elektriciteitsmast op zijn land hebben ook bijgedragen aan zijn financiële herstel. Voorlopig wil Olke niet meer groeien met zijn bedrijf. Het belangrijkste doel voor Olke is dat hij zijn schulden kan aflossen. Het bedrijf is zijn oude dag.

Boer zoekt Vrouw

Een nichtje van Olke was op vakantie en zij heeft het idee geopperd voor Boer zoekt Vrouw. ‘Baat het niet dan schaadt het niet’, dacht Olke. Hij heeft het wel onderschat. Als hij van tevoren had geweten wat de impact was, had hij waarschijnlijk niet mee gedaan. Achteraf kijkt Olke er toch wel heel positief op terug. Het team van Boer zoekt Vrouw was net een grote familie en ze wilden alles voor hem doen. Olke is inmiddels gelukkig in de liefde. Een brief geschreven door een Zuid Afrikaanse Amerikaanse werd in eerste instantie opzij gelegd, omdat ze geen Nederlandse vrouw was. Karen is inmiddels de vriendin van Olke. Ze komt notabene uit hetzelfde dorp.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Texas en Nederland?

Texas is zo ontzettend groot. De meeste mensen onderschatten dit. Texas is ook een aparte staat in Amerika. Daarnaast is het weer in Texas grillig. Het varieert van droogte, overstromingen, tornado’s tot heerlijk zomer weer. Maar hier moet je wel de oogst op afstemmen. Het is een hard leven in Texas. Je moet alles zelf doen. Personeel behouden is lastig; ze kunnen immers gaan en staan wanneer ze willen. De mentaliteit van de Amerikanen is anders, je kunt er niet altijd van op aan. Er is hier ook wat meer ‘drama’. Daarnaast zijn de Amerikanen minder toegankelijk. Een kopje koffie drinken aan de keukentafel bij een Amerikaan zit er niet in. In Nederland is vanuit de overheid veel geregeld. Dat is in Texas niet het geval. Hier kan je als bedrijf gemakkelijk groeien. Er zijn geen quota. En je hoeft ook niet overal vergunningen voor aan te vragen.

Welke tips geef je Nederlandse ondernemers die naar Texas willen komen?

Het is belangrijk om alles van tevoren goed voor te bereiden en alles goed te controleren. Voldoen producten aan de gestelde eisen in de VS? Er heerst een ‘sue’ cultuur. Maar als je vervolgens een goed product hebt, dan zijn er heel veel mogelijkheden in de VS. Mensen beoordelen je niet en ze hebben respect voor wat je bereikt.

Juli 2017