Toenemende interesse in VS voor innovatieve glastuinbouw

Met de economische en maatschappelijke uitdagingen waar de VS voor staat, neemt de interesse in innovatieve tuinbouw daar toe. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen.

De beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten is een enorme uitdaging voor de Amerikaanse land- en tuinbouw. Met een tekort aan arbeid en stijgende minimumlonen lijkt een agrarische sector die leunt op goedkope arbeid verleden tijd. Daarnaast maken de steeds extremere weersomstandigheden de Amerikaanse voedselproductie kwetsbaar, neemt de concurrentie van importen uit landen met lagere productiekosten toe en groeit de maatschappelijke aandacht voor gezonde voeding en duurzaamheid. De wens voor veranderingen in de landbouw groeit. Op weg naar een agrarische sector die:

  • minder afhankelijk is van inputs,
  • meer toegevoegde waarde creëert,
  • divers en robuuster is,
  • vers, gezond en lokaal voedsel produceert.

De wens naar zo’n transitie is alleen maar sterker geworden door de recente COVID-19 pandemie. 

Lees verder onder foto

Bouw kas in Kentucky
Bouw kas in Kentucky

Glastuinbouw biedt uitkomst

Amerikaanse partijen zien uitkomst in glastuinbouw. Het maakt productie mogelijk in gebieden waar dat voorheen niet mogelijk was en het maakt de transportafstanden korter. Bedekte teelten zijn ook minder kwetsbaar voor stormen, vrieskou en droogte. De kans op ziekten en plagen neemt af en daardoor daalt het gebruik van pesticiden. Omdat het mogelijk wordt het hele jaar door te telen, kunnen afnemers rekenen op een constante toelevering.

De producten worden over het algemeen afgezet in het hogere prijssegment waardoor aantrekkelijke marges mogelijk zijn. Daarnaast kan glastuinbouw bijdragen aan de voedselzekerheid en biedt het perspectief voor achtergestelde regio’s, waar het creëren van nieuwe banen broodnodig is.

Grote projecten gestart, van oostkust tot westkust

De toenemende interesse in innovatieve tuinbouw is in grote delen van de VS te zien. Investeringsfondsen nemen toe en dat leidt tot de start van grote projecten in onder meer Californië, Minnesota, Iowa, Illinois, Michigan, Kentucky, South Carolina en Pennsylvania. Er wordt daarbij in een aantal gevallen niet alleen geïnvesteerd in de bouw van kassen, maar ook in de keten eromheen. In verschillende regio’s leidt samenwerking met universiteiten tot de oprichting van centra waardoor ook in de opleiding van personeel wordt voorzien. De partijen die betrokken zijn bij deze projecten komen overigens niet altijd uit de landbouwsector. Doordat zij relatief nieuw zijn in de tuinbouw zijn deze partijen op zoek naar bedrijven en instellingen met beschikbare kennis en technologie. Nederland is daarbij vaak een preferred supplier.

Lees verder onder foto

Bezoek Kentucky-delegatie aan Nederland
Bezoek Kentucky-delegatie aan Nederland

Overheid toont interesse in Nederlandse tuinbouw

Naast de aandacht op statelijk niveau heeft ook het Amerikaanse Ministerie van Landbouw interesse in deze ontwikkeling. Zo bracht de Amerikaanse landbouwminister, Sonny Perdue, eind januari 2020 een bezoek aan Nederland. Het bezoek stond in het teken van verduurzaming en innovatie en richtte zich vooral op de innovatieve Nederlandse glastuinbouwsector.

Minister Perdue opende samen met LNV-minister Schouten de demonstratiekas KAS 2030. Met de agrarische innovatie-agenda streeft het Amerikaanse ministerie ernaar om in de komende 30 jaar de productiviteit te verhogen en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk van de Amerikaanse landbouwsector te halveren. Het ministerie ziet een belangrijke rol weggelegd voor technologie en innovatie, waaronder in de glastuinbouw.

Beeld: ©WUR
Landbouwminister Schouten en haar Amerikaanse collega Sonny Perdue openen de demonstratiekas KAS2030 bij de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research (WUR) in Bleiswijk.

De verwachting is dat het ministerie onder de nieuwe Biden-administratie innovatie ook hoog op de agenda heeft staan. Plattelandsontwikkeling, klimaatverandering en voedselzekerheid zijn belangrijke aandachtspunten voor de Democraten. De ontwikkeling van een innovatieve glastuinbouwsector kan daarin een belangrijke rol spelen.

Kansen voor Nederland verzilveren

Deze ontwikkelingen bieden volop kansen voor Nederlandse bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen. Een studie van de WUR laat zien dat als de import van verse groenten wordt vervangen, de potentiële kasoppervlakte in de VS toeneemt met 7.000 tot 8.000 hectare. Dit komt overeen met een investeringsbedrag van circa $10 miljard. Naar schatting kunnen Nederlandse kassenbouwers zo’n 5 - 10% van dit totale investeringsbedrag benutten. Dat is 10 tot 20 keer hoger dan de huidige export van kasmaterialen naar de VS.

Het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Washington DC en de Consulaten-Generaals ondersteunen de Nederlandse sector om deze kansen te verzilveren. Zo organiseerde het team in samenwerking met Dutch Greenhouse Delta een webinar over agroparken, de voordelen van glastuinbouw en de kennis en technologie die Nederland te bieden heeft. Het webinar heeft een groot aantal geïnteresseerde partijen in de VS bereikt en nieuwe connecties tussen Amerikaanse en Nederlandse partijen opgeleverd.

Rapport Wageningen UR
Rapport Wageningen UR

Samenwerking VS en NL

De afgelopen jaren zijn verschillende samenwerkingsprojecten ontstaan tussen Nederlandse en Amerikaanse partijen. Zo is innovatieve tuinbouw een van de kansrijke thema’s in het samenwerkingsverband met Californië dat zich richt op AgriFoodTech. Nederlandse en Amerikaanse kennisinstellingen en bedrijven werken hierin samen aan de ontwikkeling en toepassing van technologische kennis om productie te optimaliseren en te verduurzamen. Op dit moment brengen de partijen de gezamenlijke innovatiedoelen in kaart die vervolgens worden uitgewerkt in een technologie roadmap.

Ook in de Midwest werken Amerikaanse en Nederlandse partijen op dit onderwerp samen. In de Amerikaanse staat Kentucky werken 16 Nederlandse en Amerikaanse organisaties samen aan de ontwikkeling van duurzame groenteteelt. Het consortium ondertekende in juli 2020 een samenwerkingsovereenkomst met concrete plannen voor de bouw van innovatieve kassen, de ontwikkeling van opleidingsprogramma’s en een Center of Excellence.

Belangrijke trekker is het Amerikaanse bedrijf AppHarvest dat afgelopen twee jaar meer dan US$ 500 miljoen aan investeringskapitaal heeft aangetrokken. Op 21 oktober werd de eerste kas van 25 hectare geopend, de bouw van de volgende twee projecten is begonnen. Lees hier meer over de Nederlandse betrokkenheid bij dit project.   

Landbouwteam Verenigde Staten
E-mail: was-lnv@minbuza.nl
Twitter:@AgUSACAN

December 2020

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Bedekte voedingstuinbouw. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.