Britse plannen voor stimuleren hightech tuinbouwproductie na bezoek landbouwminister aan Nederland

De nieuwe Britse minister voor milieu, landbouw en plattelandszaken, Ranil Jayawardena, heeft begin oktober een bezoek gebracht aan Nederland. Tijdens zijn bezoek heeft hij een aantal Nederlandse tuinbouwbedrijven aangedaan en heeft hij een rondleiding gekregen op de campus van Wageningen University & Research. Reden van het bezoek was om meer te weten te komen over de toepassing van technologie (robotica, kunstmatige intelligentie, vertical farming) in de Nederlandse tuinbouwsector. Jayawardena wil de voedselzekerheid in het VK verbeteren en ziet met name mogelijkheden in het verhogen van de productie van groenten en fruit door de inzet van meer hightech tuinbouw. Hiervoor heeft hij nu beloofd om 12,5 miljoen pond van het Farming Innovation Programme te reserveren voor automatisering en robotica in de tuinbouwsector.

Tomatoes in a Dutch Greenhouse

‘Unleashing the potential of British Farming’

De plannen van Jayawardena zijn onderdeel van een grotere inzet van de Britse regering op het verhogen van de productiviteit en duurzaamheid in de Britse landbouwsector. Later dit jaar zal de regering gedetailleerde plannen publiceren die moeten bijdragen aan de voedselzekerheid en gericht op boeren “als hoeders van het platteland”. Vorige week kondigde de regering bovendien al een tuinbouwstrategie voor Engeland aan.

Mogelijk kansen voor Nederlandse tuinbouwtechnologie

Glastuinbouw maakt met zo’n 10% maar een klein gedeelte uit van de totale tuinbouwsector in Engeland. Het VK produceert dan ook maar 25% van de komkommers en 17% van de tomaten die in het land worden geconsumeerd. Om groei in de glastuinbouwsector in het VK te stimuleren en binnenlandse productie te verhogen heeft Jayawardena nu beloofd 12,5 miljoen pond van het Farming Innovation Programme te reserveren voor automatisering en robotica in de tuinbouwsector.

De grotere overheidsfocus op het stimuleren van de Britse glastuinbouw levert mogelijk kansen op voor Nederlandse bedrijven die daarvoor technologie kunnen leveren (zie ook onderstaande aankondiging over uitstel agritech beurs FPC Future).

Jayawardena wil ook een tuinbouwsector-expert benoemen die samen met hemzelf en de sector zullen werken aan aanbevelingen voor beleidsinterventies. Wie als deze expert zal worden aangewezen zal later dit jaar door het Britse ministerie van milieu, landbouw en plattelandszaken bekend worden gemaakt. Verder heeft hij ook een aantal grote moderne telers in het VK om inbreng gevraagd over hoe de regering de sector het beste kan ondersteunen.

Voor het creëren van een gunstig investeringsklimaat heeft de regering al beloofd om rekening te houden met de tuinbouwsector in de besluitvorming rond het industriële energiebeleid en om het omgevingsvergunningsproces te herzien, om zo nieuwe projecten te stimuleren. Daarbij wordt ook nagegaan hoe de sector kan worden gestimuleerd om meer gebruik te maken van restwarmte en CO2 afkomstig uit industriële processen.

FPC Future uitgesteld naar 16 maart 2023

FPC Future is hét agritech evenement voor de (glas-)tuinbouwsector in het VK. Deze beurs zou dit jaar op 3 november voor de tweede keer plaatsvinden, maar is vanwege de huidige economische en politieke situatie in het VK en de uitzonderlijke situatie rond energiekosten, arbeidstekorten en problemen in de toeleveringsketen uitgesteld naar 16 maart 2023.

De Nederlandse ambassade in Londen organiseert op deze beurs, net als in 2021, een Nederlands paviljoen waar Nederlandse bedrijven hun laatste technologieën en innovaties gericht op de tuinbouwsector kunnen laten zien. Mocht u geïnteresseerd zijn in een stand op het NL paviljoen tijdens FPC Future dan kunt u contact opnemen met het landbouwteam van de Nederlandse ambassade in Londen.

E-mail: lon-lnv@minbuza.nl
Tel: +44 (0)20 75903279