Brexit: Introductie Britse importvereisten en controles vanaf 1 oktober 2021

Op 11 maart van dit jaar kondigde de Britse regering een aangepaste tijdslijn aan voor de introductie van importvereisten en controles zoals beschreven in het Border Operating Model. Economische disruptie als gevolg van Covid-19 werd als voornaamste reden genoemd voor het uitstel (zie ons artikel van 11 maart 2021, link onderaan deze pagina). Op 1 oktober 2021, 1 januari 2022 en in maart 2022 zullen de nieuwe vereisten en controles worden ingevoerd. Hieronder een opsomming van de belangrijkste veranderingen. Voor de uitgebreide guidances van de Britse overheid zie de links onderaan deze pagina.

Vereisten en controles die al sinds 1 januari 2021 van kracht zijn

 • Voor producten van dierlijke oorsprong waarop vrijwaringsmaatregelen van kracht zijn en hoog-risico dierlijke bijproducten waarop vrijwaringsmaatregelen van kracht zijn is sinds 1 januari 2021 een gezondheidscertificaat en vooraanmelding in IPAFFS vereist.
 • Voor levende dieren geldt dat ze sinds 1 januari 2021 minimaal 24 uur voor aankomst in het VK moeten worden aangemeld in IPAFFS, is een gezondheidscertificaat vereist en vinden er fysieke controles plaats op de plaats van bestemming.
 • Voor de import van hoog-risico planten en plantaardige producten is sinds 1 januari 2021 een fytosanitair certificaat vereist en worden er documents-, identiteits- en fysieke controles uitgevoerd op zogenoemde places of destination.

1 oktober 2021

 • Producten van dierlijke oorsprong, inclusief samengestelde producten moeten vanaf 1 oktober 2021 voor aankomst in het VK worden aangemeld in IPAFFS en worden vergezeld van een gezondheidscertificaat. (Sommige samengestelde producten zijn vrijgesteld van deze vereisten als ze minder dan 50 procent verwerkt dierlijk product bevatten, geen vlees bevatten en voldoen aan de voorwaarden in artikel 6 van besluit/beschikking 2007/275 van de Europese Commissie).
 • De volgende producten van dierlijke oorsprong mogen vanaf 1 oktober 2021 niet meer worden geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk: gekoeld gehakt (van rund, varken, lam, schaap en geit), gekoeld of ingevroren gehakt (van gevogelte), separatorvlees van gevogelte, niet-gesorteerde eieren, rauwe melk van koeien uit een kudde waar TB is geconstateerd, gekoelde vleesbereidingen (zoals rauwe worstjes, hamburgers, etc.)
 • Voor dierlijke bijproducten niet voor menselijke consumptie is vanaf 1 oktober 2021 een gezondheidscertificaat, officiële verklaring of andere officiële documentatie vereist (afhankelijk van het product). Bovendien geldt voor bepaalde dierlijke bijproducten dat ze vanaf 1 oktober 2021 voor aankomst in het VK moeten worden aangemeld in IPAFFS en worden vergezeld van een gezondheidscertificaat.

1 januari 2022

 • Voor producten van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten en samengestelde producten geldt dat ze vanaf 1 januari 2022 het VK binnen moeten komen via een geschikte Border Control Post (BCP). Documentcontroles, identiteitscontroles en fysieke controles zullen plaatsvinden bij de BCP en zullen op basis van een risicobeoordeling plaatsvinden.
 • Vanaf 1 januari moeten alle gereguleerde planten en plantaardige producten worden vergezeld van een fytosanitair certificaat en minimaal 4 uur (voor RoRo zendingen en zendingen per vliegtuig) of 1 werkdag (voor alle andere zendingen) voor aankomst in het VK worden aangemeld in IPAFFS.
 • Identiteitscontroles en fysieke controles op hoog-risico planten en plantaardige producten zullen vanaf 1 januari 2022 plaatsvinden op Border Control Posts (BCP’s).

Maart 2022

 • Levende dieren zullen vanaf maart 2022 nog steeds worden gecontroleerd op de plaats van bestemming, zoals ingevoerd in januari 2021. Pas wanneer er voldoende capaciteit is zullen deze controles verschuiven naar geschikte Border Control Posts (BCPs). Hoog-risico levende dieren zullen nog steeds voor 100 procent gecontroleerd worden.
 • Identiteitscontroles en fysieke controles op alle gereguleerde planten en plantaardige producten zullen vanaf april 2022 plaatsvinden op BCP’s.