Britse regering begint consultatie over uittredingsregeling en ontkoppeling betalingen van land

Landbouwministerie Defra is een consultatie begonnen over de invulling van twee onderdelen van het nieuwe landbouwbeleid voor Engeland, te weten een forfaitaire uittredingsregeling (lump sum exit scheme) en de ontkoppeling van betalingen van land (delinked payments) in Engeland.

Boer in het veld met koeien

De uittredingsregeling moet boeren de mogelijkheid bieden om tegen een eenmalige forfaitaire vergoeding (met een maximum van 100.000 pond) afstand te doen van hun betalingsrechten en vervolgens hun landeigendom te verkopen, verpachten of schenken of, in het geval van pacht, de pacht op te zeggen. De regering is voornemens deze lump sum regeling volgend jaar te starten.

Ontkoppeling van landbouwsubsidies van land zou ingaan in 2024, halverwege de uitfasering van directe inkomenssteun, en zou betekenen dat begunstigden in de resterende jaren van die steunvorm niet langer de voorschriften daarvoor hoeven te volgen, waaronder de vereiste om landbouw te beoefenen.

Defra wil met de nieuwe regelingen boeren die met pensioen willen gaan of willen stoppen helpen om dit op een “planned and managed way” te doen, met als achterliggend doel stappen te zetten naar een hogere productiviteit in de sector.

Net zo belangrijk als het helpen bij uittreden is het aantrekken van nieuwe intreders in de sector wat ook voor de National Farmers’ Union (de NFU) een speerpunt is. Defra werkt al met organisaties uit de sector samen aan de ontwikkeling van de eerder aangekondigde New Entrant Support Scheme voor nieuwe toetreders dat in 2022 in werking moet treden.

De consultatie over de uittredingsregeling en de ontkoppeling van betalingen loopt tot 11 augustus a.s.