Vooruitzichten Britse veehouderij en akkerbouw voor 2021 gepubliceerd door productschap AHDB

Productschap Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) heeft zijn Market Outlook voor de Britse veehouderij en akkerbouw voor 2021 uitgebracht. Covid- en Brexit-gerelateerde onzekerheden en ontwikkelingen zijn zo goed als mogelijk meegenomen. Er is tegelijkertijd meer duidelijkheid dankzij de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK en de concretere plannen voor de uitfasering van directe inkomenssteun in Engeland ten faveure van betalingen voor het leveren van publieke diensten. Hieronder de belangrijkste vooruitzichten per sector. Voor de volledige verwachtingen zie de link onderaan deze pagina. 

2021 loading

Rundvlees

 • 5% afname in productie van rund- en kalfsvlees in 2021 vanwege lagere aanvoer van rundvee.
 • 3% lagere binnenlandse consumptie vanwege dalende verkoop in supermarkten.
 • Import 4% hoger door lagere productie in het VK maar toename in vraag naar rundvlees vanuit de foodservice sector.
 • Export 3% lager, hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere productie in het VK.

Varkensvlees

 • Een toename van 4% in de productie van varkensvlees.
 • Een verdere afname in importvolume, onder druk van het grote binnenlandse aanbod en een verwachte afname in consumptie van varkensvlees.
 • Een 7% daling in exportvolumes, vanwege verminderde vraag vanuit China en verstoringen in de export naar de EU vanwege Brexit.
 • De prijs voor varkensvlees zal onder druk blijven staan.
 • Hoge mate van onzekerheid in de markt in 2021. 

Lamsvlees

 • De productie van schapenvlees zal waarschijnlijk met ongeveer 4% dalen tot 285.000 ton.
 • Verwachte doorvoer in 2021 wordt geschat op 12,5 miljoen lammeren, 4% lager dan 2020.
 • Zowel export als import zal licht dalen.
 • Het wereldwijd beperkte aanbod van lamsvlees/schapenvlees zal ervoor zorgen dat de prijs op peil blijft.
 • De binnenlandse groei in consumptie van lamsvlees gezien in 2020 zal waarschijnlijk niet doorzetten. 

Zuivel

 • Binnenlandse melkproductie zal licht toenemen in 2021 vanwege sterke opbrengstgroei in het begin van het jaar (ervan uitgaande dat en geen restricties op de productie komt in de lente, zoals in 2020 het geval was).
 • De dynamiek rondom de binnenlandse vraag naar melk in 2021 is nog onzeker, maar de verwachting is dat deze tegen het einde van het jaar weer relatief normaal zal zijn.
 • De buitenlandse vraag is sterk afhankelijk van hoe elk land uit de coronaviruscrisis komt en het economisch herstel.
 • De impact van de coronaviruscrisis op vraag en aanbod kan ervoor zorgen dat de melkprijzen onder druk blijven staan in de eerste helft van het jaar.
 • De handels- en samenwerkingsovereenkomst met de EU is goed nieuws voor de Britse zuivelsector, maar de door Brexit ontstane handelsbelemmeringen zullen nog steeds een impact hebben, met name op producten die beperkt houdbaar zijn. 

Granen

 • De verwachting is dat in 2021 de productie van granen zich enigszins zal herstellen ten opzichte van vorig jaar, maar het binnenlandse aanbod zal krap blijven.
 • Door de binnenlandse krapte zal de toename in de import van granen doorzetten, met name in de eerste helft van het jaar.
 • Vanwege de coronaviruscrisis en de lockdown-maatregelen in 2020 en het begin van dit jaar is de vraag naar graanproducten (zoals brood, ontbijtgranen, pizza’s en koekjes) toegenomen. De verwachting is dat dit in 2021 zal aanhouden omdat meer mensen vaker thuis zullen werken. 

Aardappels

 • Het is waarschijnlijk dat er minder areaal zal zijn in 2021. Dit geldt met name voor pootaardappelen die vooralsnog niet mogen worden geëxporteerd naar de EU omdat de EU geen equivalentie heeft toegekend. Dit verlies kan enkel gedeeltelijk worden opgevangen met export naar markten buiten de EU.
 • Na een sterk 2020 in de retailsector voor aardappelen zal dat dit jaar wat afvlakken in de verwachting dat het leven weer wat meer ‘normaal’  wordt. Maar omdat de financiële druk op consumenten vanwege de coronaviruscrisis hoog zal blijven en aardappelen een betaalbaar basisvoedingsmiddel zijn is de verwachting dat de verkoop hoger zal liggen dan in 2019.
 • Het volume aan aardappelen zal daarom in 2021 waarschijnlijk wel 4% lager liggen dan in 2020, maar 1% hoger dan in het meer normale jaar 2019. 

Oliezaden

 • Het areaal voor koolzaad neemt in 2021 met 18% af. Onder druk van schadelijke insecten (met name koolzaadaardvlo) en twee jaar van weersextremen zijn veel boeren op zoek gegaan naar meer winstgevende alternatieven voor koolzaad. 
 • Mondiale ontwikkelingen blijven een grote invloed hebben op de prijs van koolzaadolie.
 • Het VK zal ook in 2021 een netto-importeur van koolzaad blijven, maar er zal een verdere verschuiving plaatsvinden van import uit de EU naar import uit derde landen.