GroentenFruit Huis: snelheid houden in exportketen naar VK

De organisaties die actief zijn in de groente- en fruitsector bereiden zich intensief voor op de nieuwe fytosanitaire eisen die het VK per 1 april invoert. Een van die organisaties is GroentenFruit Huis. “Doel is om de export zo soepel mogelijk te laten verlopen”, zegt Daco Sol. “Wij willen aan die eisen voldoen. Nu gaat het erom het keuringsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daarom voeren we een aantal pilots uit.”

In GroentenFruit Huis zijn exporteurs, importeurs en telersorganisaties aangesloten. Daco Sol is programmamanager bij de ketenorganisatie. Samen met oud-directeur Gert Mulder van GroentenFruit Huis bemoeit Sol zich al jaren met de Brexit. Hun inzet is om de export van groenten en fruit zoveel mogelijk op peil te houden.

Lees verder onder foto

Daco Sol
Beeld: ©GroentenFruit Huis
Daco Sol

Is de Brexit voor u een hoofdpijndossier?

“Soms wel. Het is onze taak om onze leden zo goed mogelijk te informeren. Zij moeten namelijk met de nieuwe procedures en regels werken. Dat vraagt veel uitzoekwerk, want we willen natuurlijk geen onwaarheden verkondigen. Afgelopen jaar ben ik 75% van mijn werktijd bezig geweest met Brexit. Dat is niet voorbij, integendeel eigenlijk, want de nieuwe certificaatverplichtingen worden voor onze sector per 1 april operationeel. Terwijl we nog maar recent op de hoogte zijn gesteld van de eisen van de Britten.”

Hoe belangrijk is de VK voor de Nederlandse groente- en fruitsector?

“Ontzettend belangrijk. De cijfers spreken boekdelen. Het gaat om een exportwaarde van €1,2 miljard per jaar. Na Duitsland is het VK onze tweede exportmarkt. Belangrijker dan België en Frankrijk. Circa 10% van de export van groenten en fruit gaat naar het VK. Vreemd is dat trouwens niet, want Nederland ligt geografisch gezien dichtbij. We kunnen snel leveren; voor verse producten is dat essentieel. Dat willen we graag zo houden nu het VK niet meer bij de EU hoort.”

'Onze inzet is helder: de export moet vlot verlopen en praktisch uitvoerbaar zijn voor de exporteurs'

Is er veel onrust onder de leden van GroentenFruit Huis?

“Natuurlijk, zeker bij bedrijven die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de Britse markt. De informatievoorziening van Britse zijde over het nieuwe regime is niet optimaal. We weten pas nu aan welke fytosanitaire eisen we moeten voldoen per 1 april. Die eisen zijn per product verschillend. Wat moet precies op het exportcertificaat staan? Hoe kunnen we garanderen dat die gegevens juist zijn? Zijn daar fysieke inspecties voor nodig? We voeren op dit moment een aantal pilots uit met andere partijen uit de keten om het certificatieproces zo slim mogelijk in te richten. Plantgezondheid staat voorop, we gaan aan de VK-eisen voldoen, maar dan wel zo efficiënt mogelijk. We willen snelheid in de exportketen houden.”

Lees verder onder foto's

De verwachting is dat oponthoud ontstaat bij de grenscontrole aan de overkant van de Noordzee. Is dat te voorkomen?

“Wat exporteurs het liefst willen is: de boot afrijden, zwaaien naar de douanier en direct doorrijden naar de afnemer. Stilstaan gaat ten koste van de kwaliteit van de producten en kost geld. Vertragingen leiden ook tot verlies aan vrachtcapaciteit. Het gaat op jaarbasis om 50.000 trailers en om meer dan 300.000 zendingen. Om dat allemaal te controleren, moeten we het proces digitaliseren. In samenwerking met de betrokken Britse organisaties voeren we hiervoor een pilot uit. Doel is om data aan trailers te koppelen. Met de Britse partners proberen we tot werkbare afspraken hierover te komen, zodat er een ‘green lane’ proces ontstaat voor verse groenten en fruit.”

Gaat dat lukken?

“Met ieders inzet, ook aan VK-zijde, moet dit kunnen. Onze inzet is helder: de export moet vlot verlopen en praktisch uitvoerbaar zijn voor de exporteurs. Alleen dan kunnen we onze positie op de Britse markt behouden. Er komt een spannende zomer aan. Oponthoud aan de grens kan bij verse producten leiden tot kwaliteitsverlies en een kortere verkoopperiode. Dat moeten we zien te voorkomen.”

Blijft de export vanuit Nederland naar het VK op peil? 

“Onze inschatting is dat de export wel wat zal zakken. De nieuwe fytosanitaire eisen leiden nu eenmaal tot extra kosten, het Nederlandse product wordt daardoor duurder. De kans bestaat ook dat groente- en fruitexporteurs van buiten de EU die op dit moment hun producten via Nederland naar het VK exporteren dat voortaan rechtstreeks doen. Zo voorkomen deze bedrijven dat zij twee keer invoerheffing moeten betalen. Dat zijn allemaal inschattingen, de praktijk zal het uitwijzen.”
 

Tim Heddema
Tim Heddema

Goede samenwerkingspartner

Voor Landbouwraad Tim Heddema is GroentenFruit Huis al jaren een goede samenwerkingspartner, zowel op het terrein van handelsbevordering als op het Brexit-dossier. “Samen lukt het om mogelijke problemen te identificeren en om de juiste antwoorden op vragen uit de sector te geven. Heel waardevol is het intensieve contact van GroentenFruit Huis met de Britse evenknie Fresh Produce Consortium (FPC), ook een warm contact van ons als landbouwteam in Londen. FPC heeft meermalen nieuwe eisen en procedures van het VK die voor Nederlandse exporteurs onwerkbaar zouden zijn, weten bij te stellen door een lobby bij de Britse overheid. Die luistert nu eenmaal eerder naar de eigen importeurs dan naar buitenlandse partijen.”