Nieuw marktrapport over kansen voor agritech in het Verenigd Koninkrijk

De landbouw in het Verenigd Koninkrijk verandert. Op de korte termijn passen de boeren de bedrijfsvoering aan op het type droge zomers en natte winters die het land de laatste jaren heeft ervaren. Maar Britse boeren maken zich ook op voor grote veranderingen in het landbouwbeleid en de cruciale rol die de landbouw gaat spelen in het klimaat- en milieu- en natuurbeleid. Britse boeren worden bovendien geacht te blijven investeren in een hoge standaard voor dierenwelzijn. Tegelijkertijd worstelen bedrijven in de tuinbouwsector met tekorten aan personeel. In deze uitdagingen schuilen kansen voor nieuwe technologische innovaties die bijdragen aan minder bodem- en watervervuiling, uitstoot van broeikasgassen, een hogere productiviteit, in het bijzonder arbeidsproductiviteit, en weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering. 

Farmer using drone

Een nieuw onderzoek in opdracht van de Landbouwraad in Londen en de RVO concludeert dat de vooruitzichten voor agritech in het Verenigd Koninkrijk in de basis gunstig zijn. Het rapport beschrijft hoe de Britse landbouwsector verandert, aangejaagd door enerzijds nieuwe beleidsontwikkelingen om milieuprestaties te stimuleren en anderzijds de druk vanuit de markt om efficiënter, duurzamer en milieuvriendelijker te produceren. Voor de Britse boeren wordt het nog belangrijker om een positie in de top van de sector na te streven.

Veel Britse landbouwbedrijven nemen zelf het initiatief om deze uitdagingen op te pakken. Zo werken bedrijven samen aan de verdergaande automatisering in de tuinbouw in een programma van het productschap AHDB. De grootste boerenledenorganisatie, de National Farmers’ Union, stelt zelf het doel dat de Britse landbouw in 2040 koolstofneutraal (‘net zero’) moet zijn en gaat daarmee verder dan de ambitie van de regering.

Het onderzoeksrapport beschrijft per sector de uitdagingen en welke technologische innovaties daarbij een oplossing kunnen bieden. Zo zijn er in de melkveehouderij uitdagingen rond diergezondheid en efficiënt gebruik van grondstoffen. In de teelt van combineerbare gewassen liggen kansen voor gewas- en bodemsensoren en gegevensanalyse voor het monitoren van risico’s van ziekten en plagen.

In het Verenigd Koninkrijk wordt met veel belangstelling gekeken naar technologie en innovatie in Nederland. Met name de Nederlandse kwaliteit om integraalconcepten en combinaties van technologie, kennis en dienstverlening te bieden slaat aan. Tegelijkertijd is er op de Britse markt concurrentie van toeleveranciers uit vele hoeken van de wereld, bijvoorbeeld Denemarken, Duitsland, Israël, Nieuw Zeeland en het Verenigd Koninkrijk zelf; bedrijven die bovendien vaak al langer actief zijn in het land. Het rapport geeft advies over wat Nederlandse producenten en toeleveranciers van agritech kunnen doen om van de kansen op de dynamische en gedifferentieerde Britse markt te profiteren: de verschillende marktroutes, het opbouwen van contacten en andere praktische tips. 

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over dit rapport en/of een kopie van het rapport van het rapport ontvangen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het team van de Landbouwraad in Londen.