Brexit: productschap verwacht sterke inkomensdaling Britse landbouw

In een impact assessment in opdracht van het productschap Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) wordt geconcludeerd dat de inkomens van Britse landbouwbedrijven over vrijwel de gehele linie zullen dalen na Brexit.

De onderzoekers hebben specifiek gekeken naar de gevolgen van een keuze voor ofwel een vrijhandelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, ofwel het zogeheten WTO-scenario als gevolg van een no-deal-Brexit. In het laatste geval verwachten de onderzoekers dat het gemiddelde inkomen van Britse landbouwbedrijven zal dalen van 42.750 pond naar 26.285 pond in 2022. Als de Britse overheid een vrijhandelsakkoord sluit met de EU zal de inkomensdaling minder drastisch zijn.

In de analyse zijn ook beleidsvoornemens van de Britse regering meegenomen, waaronder tijdelijke importtarieven bij een no-deal-Brexit. Naast handelsbarrières zijn hogere arbeidskosten een belangrijke factor in de verwachte inkomenseffecten. Ook speelt voor sommige sectoren het gefaseerd verdwijnen van de nu gegarandeerde landbouwsubsidies een grote rol.

Sectoren die het hardst zouden worden getroffen zijn de rundvee- en schapenhouderij, waar het gemiddelde inkomen in beide scenario’s onder de nul zal uitkomen als de subsidies volledig wegvallen. Bij no deal krijgen vleesproducerende bedrijven vermoedelijk te maken met prijsdalingen: rundveehouders zouden kwetsbaar worden door goedkope import, voor lamsvlees dreigt overaanbod op de binnenlandse markt juist door hoge importtarieven van de EU voor Brits product.