Britse regering presenteert landbouwbeleid voor na Brexit

Het beoogde nieuwe Britse landbouwbeleid is gepubliceerd. De regering heeft het parlement een landbouwwet voorgelegd die moet intreden na Brexit. De wet dient ter vervanging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU.

Brits lanbouwbeleid

Het wetsvoorstel zet uiteen hoe boeren en landbeheerders in de toekomst met publiek geld worden betaald voor publieke diensten, zoals een betere lucht- en waterkwaliteit, beschermen en verbeteren van de bodemgezondheid, bovenwettelijke maatregelen voor dierenwelzijn, toegang van het publiek tot het platteland en maatregelen om overstromingen tegen te gaan.

Er komt een overgangsperiode van 2021 tot en met 2027 waarin directe inkomenssteun (op basis van areaal) geleidelijk wordt geëlimineerd en prestatiebetalingen voor publieke diensten worden geïntroduceerd middels een nieuw te ontwikkelen subsidieprogramma genaamd Environmental Land Management Scheme. In 2019 en 2020 blijft de huidige directe inkomenssteun van toepassing.

Het wetsvoorstel kondigt ook maatregelen aan ter verbetering van productiviteit, verhoging van R&D-investeringen en ondersteuning van starters, maar details ontbreken. Markt- en prijsbeleid wordt voor nu gekopieerd van de EU.