Marktkansen in Uruguay voor de Nederlandse agribusiness

Met veel plezier publiceren we het Engelstalige rapport “Agricultural market opportunities in Uruguay: an analysis of dairy, greenhouse farming and the bovine meat industry”, met als focus de vraag: welke marktkansen zijn haalbaar voor de Nederlandse agribusiness in Uruguay? U vindt hierin onder andere een uitgebreid overzicht van de Uruguayaanse economie, politiek, en investeringen. De analyse van de sectoren zuivel, veehouderij en tuinbouw bevat verschillende sectorspecifieke marktkansen voor Nederlandse agro-ondernemers, inclusief een overzicht van spelers en verwijzingen naar informatiebronnen.

Kansen voor agro-ondernemers liggen in producten en kennis over circulaire landbouw, dierenwelzijn, schaalvergroting van de productie, en kwaliteit van het eindproduct in de verschillende sectoren. Ook waterbeheer biedt mogelijkheden tot samenwerken en toepassen van kennis en technologie in de agro. Bovendien kunnen bedrijven die actief zijn op de Aziatische markt gebruik maken van de mogelijkheid om vanuit Uruguay producten van te introduceren. Het land is stabiel en succesvol in de regio, en kan als springplank dienen naar omringende landen en Azië.

In de zuivel- en rundvleesindustrie is de belangrijkste bevinding dat deze verder kan en wil innoveren en opschalen. In de afgelopen 20 jaar hebben de meeste bedrijven nauwelijks moderne technieken opgenomen. Voor de Nederlandse ondernemers vertaalt dit zich naar mogelijkheden om samen te werken met producenten en bedrijven op het gebied van dierenwelzijn, graslandbeheer, rasverbeteringen en marketingmogelijkheden.

Ook in de tuinbouw vonden geen grote veranderingen in de productie plaats in de afgelopen 20 jaar. De lokale markt heeft wel een periode van drie maanden waarin voor veel producten geen binnenlands aanbod is, en import van versproducten is noodzakelijk. Deze veroorzaken prijsschommelingen voor eindgebruikers, die met een betere eigen productie zou kunnen worden voorkomen.

Om het rapport van context te voorzien gaf de ambassadeur van Uruguay in Nederland, Laura Dupuy, een presentatie over Uruguay bij de Rijksdienst vooor Ondernemend Nederland (RVO). Landbouwraad Léontine Crisson gaf haar reflecties en opsteller Paul Graus presenteerde zijn bevindingen aan het geinteresseerde publiek. Klik hier voor de presentaties [LINK].

Wilt u meer weten? Onderaan deze pagina vindt u het rapport en de factsheet Doing Business in Uruguay.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het landbouwteam op de ambassasade in Buenos Aires via bue-lnv@minbuza.nl, en/of met de opsteller van het rapport, Paul Graus: paulgraus@gmail.com

v.l.n.r. Nico Smid (RVO), Laura Dupuy (Ambassadeur Uruguay in NL), Léontine Crisson (Landbouwraad voor Uruguay), Paul Graus (opsteller rapporten)
Uruguay veld
©bue-lnv