In de landbouw komen Nederland en Turkije snel nader tot elkaar

In de context van Wereldvrouwendag 2019 bezocht van 5 t/m 9 maart een delegatie van 8 Nederlandse boerinnen Turkije. Het initiatief hiertoe was genomen door het Landbouwbureau van ZMA Ankara en werd in nauwe samenwerking met LTO Nederland en de Politieke Afdeling van ZMA Ankara vormgegeven.

Naast bezoeken aan een coöperatie van Turkse boerinnen, diverse landbouwprojecten in Anatolië en het Ministerie van Landbouw & Bosbouw, werd de delegatie ook uitgenodigd om woensdag 6 maart in het Presidentiële Paleis kennis te maken met de first lady Emine Erdogan. Nederlandse Ambassadeur de Kwaasteniet overhandigde haar, naast enkele typisch Nederlandse geschenken zoals Delftsblauwe klompen en zaaizaden welke het Nederlandse veredelingsbedrijfsleven ter beschikking had gesteld, de in het Turks vertaalde LNV visie Kringlooplandbouw (‘Tarim, doga ve gida: degerli ve birbiriyle baglantili – Hollanda geri donusumlu tarimda lider’).

Uit het daaropvolgende 1 uur en 3 kwartier durende gesprek bleek dat Mw Erdogan de visie – die sinds najaar 2018 breed in Turkije werd verspreid bij overheid, kennisinstellingen en het agrobedrijfsleven, grondig had gelezen en in de context daarvan vele aanknopingspunten zag voor toekomstige NL-TUR agro-samenwerking, inclusief landbouwinnovaties en kringlooplandbouw in relatie tot de door haar geïntroduceerde ‘zero waste economy’.

Bij deze bijeenkomst waren ook de  DG EU & Internationale Zaken en de DG TIGEM Staatsboerderijen aanwezig, evenals een aantal Turkse vrouwen actief in de agrofood sector. De Nederlandse boerinnen toonden zich waardige ‘ambassadeurs’ van de Nederlandse landbouw, mede dankzij de grondige voorbereiding door LTO en het Landbouwbureau van ZMA Ankara.

Tijdens de bezoeken op donderdag 8 maart aan een aantal landbouwprojecten ten noorden van Ankara bleek dat de mare van het bezoek aan de first lady de delegatie vooruit was gesneld. Zowel de Provinciaal Gouverneur als de directeur van de provinciale afdeling van het Turkse Ministerie van Landbouw & Bosbouw vergezelden de Nederlandse boerinnen gedurende de hele dag.

Ook op 9 maart bleken de positieve effecten: ten overstaan van de Nederlandse plaatsvervangende Ambassadeur Weststrate en de Nederlandse delegatie benadrukte de DG TIGEM Staatsboerderijen meerdere malen de wens om op nader te bepalen wijze een gezamenlijke Nederlands-Turkse praktijkpilot te starten. Tijdens het daaropvolgende bezoek aan de DG EU & Internationale Zaken werd in aanvulling op bovengenoemde het sterk positieve signaal gegeven dat de Nederlands-Turkse Landbouwwerkgroep een uitstekende gelegenheid kan bieden om de diverse mogelijkheden voor Nederlands-Turkse landbouwsamenwerkingen nader te bespreken en vorm te geven.