'Turkije heeft behoefte aan innovatieve oplossingen'

Het ministerie van EZ heeft 48 afdelingen op Nederlandse ambassades waar landbouwraden en -attaché(e)s actief zijn. Maak kennis met onze landbouwraad in Ankara, Jaap Satter.

Jaap Satter

Wat zou iedereen moeten weten over uw werkgebied?
Allereerst dat het werkgebied bestaat uit Turkije, Israel en de Palestijnse Gebieden. Verder dat Turkije een prioritair land is voor de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. In het algemeen kan gesteld worden dat de landbouwsector in Turkije, maar ook in Israël en de Palestijnse Gebieden, onder invloed van de gevolgen van klimaatveranderingen steeds meer behoefte krijgt aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan efficiëntie waar het gaat om de gebruikte inputs zoals bestrijdingsmiddelen, kunstmest en natuurlijk… water. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan Climate Smart Agriculture en het concept ‘more crop per drop’.

Welke sector laat hier absoluut kansen liggen?
Van Turkse bedrijven horen we vrij regelmatig dat Nederlandse bedrijven alleen maar willen exporteren en niet investeren. Dat lijkt te gelden voor alle sectoren, maar gelukkig zijn er in elke sector bedrijven die het tegendeel bewijzen. Alleen voor aquacultuur lijkt dat wat minder het geval te zijn. Overigens is de vraag welke sector kansen laat liggen, een beetje flauw. Voor élke sector liggen hier kansen die nog niet allemaal opgepakt en verzilverd worden. Zo gaat dat in de hele wereld en hier dus ook.

Hoe staat het met duurzaam ondernemen in uw regio?
Er is een duidelijke groei te zien in een kapitaalkrachtige Turkse interesse in de agrosector. Dat gaat dan om vaak grote ondernemingen die ook vaak voorlopers op het gebied van duurzaam ondernemen zijn. Dat soort bedrijven hebben een voorbeeldfunctie voor MKB-ers en daardoor wordt de ontwikkeling van duurzaam ondernemen in Turkije gestimuleerd. Kan dat meer en beter? Zeker, maar omdat het besef van de werkelijke waarde van duurzaam geproduceerde producten bij de gemiddelde Turkse producent en consument nog moet groeien, zijn we er nog lang niet.

Wat kan er op uw werkterrein beslist beter?
Alles kan altijd beter. In Turkije is ruim 25 procent van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouwsector die daarmee de grootste werkgever in Turkije is. Een groot deel van de Turkse kiezers werkt dus in de landbouw en hierdoor is het voor de Turkse politici een erg belangrijke sector. Dit leidt soms tot maatregelen die de Turkse interne markt beschermen, de invoer van landbouwproducten bemoeilijken en daarmee de werkgelegenheid in de Turkse sector zoveel mogelijk zeker stellen. Dat is natuurlijk voor verbetering vatbaar, graag zelfs. Maar het is ook begrijpelijk, een ‘fact of life’ waar iedereen nuchter mee om moet gaan.

Wat is uw sleutelwoord voor de toekomst?
Dat zijn er vijf: ‘what will be, shall be’ (Doctor Faustus, in het gelijknamige toneelstuk van Christopher Marlowe).

Over Jaap Satter

In 2005 startte hij bij het toenmalige ministerie van LNV. In de jaren was hij onder andere (mede-)verantwoordelijk geweest voor coëxistentie van Genetisch gemodificeerde (GM)- en non-GM teelten, capaciteitsopbouw kwekersrecht in diverse Afrikaanse landen, het dossier kwekersrecht-octrooirecht, genetische bronnen en uitgangsmateriaal en was hij voor ons land voorzitter van de Donor Council van de Global Crop Diversity Trust en lid van de Board van het SEED programma. Ook vertegenwoordigde hij Nederland bij de International Treaty on Genetic resources for Food & Agriculture. Nationaal, in Brussel en bij de Convention on Biodiversity behartigde hij verder ons beleid aangaande het Nagoya Protocol, waarin het eerlijk gebruik van genetisch materiaal en het delen van de voordelen van het gebruik daarvan is vastgelegd. Daarnaast heeft hij samen met EZ en BuZa collega’s de Access to Seeds Index geïnitieerd die voor het eerste in februari 2016 werd gepubliceerd. Deze index meet en vergelijkt wereldwijd de inspanningen van leidende zaaizaadbedrijven om kwaliteitszaad beschikbaar te maken voor kleine boeren.