Pilot kringlooplandbouw op Turkse staatsboerderijen

De Nederlandse agrofoodsector kan de komende jaren een belangrijke rol spelen bij de transitie in de Turkse land- en tuinbouw naar een eigen invulling van kringlooplandbouw. Ondersteuning op het gebied van kennisontwikkeling en technologie staat daarbij centraal.

Jaap Satter
Jaap Satter

Het landbouwteam op de Nederlandse ambassade is in overleg met de autoriteiten over de start van een pilot kringlooplandbouw. Bij de opzet van de pilot en zeker ook bij de uitvoering ervan worden Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen betrokken, zegt landbouwraad Jaap Satter.

De landbouwvisie van minister Carola Schouten is inmiddels in het Turks vertaald, Tarim, doga ve gida: degerli ve birbiriyle baglantili – Hollanda geri donusumlu tarimda lider. Deze visie sluit aan bij de wens van de Turkse overheid om op termijn te komen tot een zero waste economy, ook in de land- en tuinbouw.

Op allerlei fronten werkt Turkije er aan om de landbouw te verduurzamen en zo efficiënter en milieuvriendelijker te maken. Ook zijn er stevige inspanningen om de gevolgen van klimaatverandering op de landbouw zo goed mogelijk te ondervangen. “De kringloopfilosofie van het ministerie van LNV kan deze verduurzaming in de Turkse landbouw een impuls geven”, zegt Satter.

Op allerlei fronten werkt Turkije er aan om de landbouw te verduurzamen

Aanknopingspunten

Een recent bezoek van een groep agrarische vrouwen uit Nederland heeft de Nederlandse kringloopstrategie in Turkije op de kaart gezet. De vrouwen hadden ook een gesprek met Emine Erdogan, de vrouw van de Turkse president. Satter: “Emine Erdogan bleek de landbouwvisie niet alleen gelezen te hebben, maar ook aanknopingspunten te zien voor Turks-Nederlandse samenwerking.”

In Turkije zijn zeventien staatsboerderijen waar praktijkproeven worden gedaan. Tijdens het eerder genoemde bezoek is gesproken over de mogelijkheden van een praktijkpilot kringlooplandbouw op een of meer van deze staatsboerderijen. Komende maanden wordt deze pilot in de steigers gezet. Satter ziet kansen voor deelname van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. “Bijvoorbeeld op het terrein van mestverwerking, zilte landbouw en gebruik van aardwarmte in tuinbouwkassen.”

Mei 2019

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial 100 jaar Landbouw Attaché Netwerk. Via onderstaande link kunt u meer lezen over het thema Kringlooplandbouw waaronder dit artikel valt.