'Agrofoodsector Kenia kiest voor circulair'

De ontwikkelingen in de agrofoodsector in Kenia gaan snel, vooral op het gebied van circulariteit. Voor Tanzania geldt dat, in mindere mate, ook. Nederlandse bedrijven leveren kennis en technologie. Dat zegt Ingrid Korving, landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Nairobi. Zij verhuist deze zomer naar Vietnam om daar leiding te geven aan het landbouwteam van de Nederlandse ambassade.

Ze ziet uit naar haar nieuwe werkplek. “Van Nairobi naar Hanoi, van Afrika naar Azië. Ik kom daar in een totaal andere cultuur én andere economie terecht. Voor mij een uitdaging waar ik op dit moment in mijn loopbaan bewust voor kies.”

Ingrid Korving
Ingrid Korving

Veel missen

Zo’n vijftien jaar is zij vanuit het ministerie van LNV betrokken bij de agrarische ontwikkelingen in Afrika, de afgelopen vijf jaar als landbouwraad voor Kenia en Tanzania. Ze vertrekt met enige weemoed. “Ik heb Afrika in mijn hart gesloten en ga ontzettend veel missen. De vriendelijkheid van de mensen, de natuur en geuren. Zelfs de chaos en onvoorspelbaarheid heb ik leren waarderen. Mijn team ga ik zeker missen, wat een fantastische club mensen!”

Wat ze niet gaat missen? “Ugali, de lokale maïsmeelpap, het nationale gerecht dat iedereen heerlijk vindt. Mij is dat niet gelukt. De geur, structuur, smaak, ik heb er niet aan kunnen wennen.”

Groene stad

Nairobi is een snelgroeiende metropool maar toch anders dan veel wereldsteden van vergelijkbare omvang, zegt ze. “Ondanks de uitdijende stad en de kap van bomen voor nieuwe gebouwen en wegen is Nairobi een groene stad gebleven waar ik met veel plezier vijf jaar heb gewoond. Zelfs in het chaotische verkeer valt geen onvertogen woord. Men blijft vriendelijk. Conflicten worden meestal opgelost met een glimlach.”

'Het transport per schip naar Europa komt op gang. Dit jaar zijn driehonderd containers over water naar Europa vervoerd'

Verbod op plastic zakken

Toen zij in 2017 aankwam in Nairobi lag er veel plastic langs de wegen. “Om het plat te zeggen, het was een puinhoop. Nu is Nairobi veel schoner. Gebruik van plastic zakjes is inmiddels verboden en dat heeft zichtbaar effect. Ook wordt afval nu gescheiden opgehaald. Wat circulariteit betreft loopt Kenia voorop in Afrika.”

Recirculatie water

De rol van voorloper geldt ook voor de bedekte tuinbouw, een belangrijke agrosector in Kenia. Verwarming van de kassen in koude nachten gebeurt in toenemende mate met behulp van zonne-energie. Recirculatie van water in de bedekte teelten is bijna gangbaar. Trouwens ook in de aquacultuur. “Met Nederlandse technologie worden overtollige meststoffen uit het water gehaald en ingezet in de tuinbouw. Ik vind dat een mooie ontwikkeling.”

Lees verder onder foto

Landbouwteam
Ingrid Korving met haar landbouwteam

Productie van insecten

Enthousiast vertelt Korving over de opkomende insectensector. De productie van de Black Soldierfly op ingezameld groente- en fruitafval groeit. De gedroogde larven gaan als veevoeding naar pluimveebedrijven en viskwekerijen. En er worden krekelsnacks van gemaakt. “In delen van Afrika is het eten van insecten normaal. Daarom verloopt de eiwittransitie hier waarschijnlijk sneller dan in Europa.”

Overleg Kenia en Nederland
Overleg Kenia en Nederland

Landbouwwerkgroep

Ze heeft veel energie gestoken in de oprichting van de bilaterale landbouwwerkgroep Kenia-Nederland. De werkgroep functioneert nu drie jaar en de betrokken partijen uit beide landen zijn er blij mee. “Daar ben ik echt trots op. Op ministerniveau vindt nu overleg plaats. Dat heeft effect. Veterinaire en fytosanitaire problemen worden zo sneller opgelost. Doordat ook de NVWA deelneemt, zijn stappen vooruitgezet op het gebied van certificering bij de handel in agroproducten.”

Van lucht- naar zeetransport

Transport van bloemen via de lucht naar Nederland kwam tijdens de Covid-pandemie in het gedrang. Dat leverde flinke problemen op voor Keniaanse telers van groenten en bloemen. Door de stijging van vrachttarieven is dat probleem vergroot. “We hebben een studie laten doen naar logistieke alternatieven per schip. Vervolgens hebben Kenia en Nederland een letter of intent getekend. Met succes, het transport per schip naar Europa komt op gang. Dit jaar zijn driehonderd containers over water naar Europa vervoerd. Mijn team en ik hebben daar veel energie in gestoken.”

Lees verder onder foto

Bedrijfsbezoek bij rozenteler
Bedrijfsbezoek bij rozenteler

Clusters bedrijven actief in Tanzania

Ook de agrosector in Tanzania zet stappen vooruit, constateert zij op basis van vijf jaar ervaring. Met de beëdiging van president Samia Suluhu Hassan in maart 2021 is het klimaat voor bedrijven verbeterd. “Ook voor Nederlandse bedrijven”, stelt Korving. “Meer bedrijven uit ons land zijn nu actief in Tanzania. Er zijn verschillende clusters van bedrijven opgestart met steun van RVO. De bedrijven onderzoeken samen welke perspectieven er zijn op samenwerking met Tanzaniaanse partners. Dat gebeurt in de pluimvee- en aardappelsector en in de aquacultuur. Daar hebben we vanuit het landbouwteam hard aan getrokken.”

Naar Vietnam

Komende zomer gaat ze aan de slag in Vietnam. “Het land staat hoog op de lijst van snelst ontwikkelende economieën in Azië. Er bestaan sterke banden tussen Nederland en Vietnam, zeker op het gebied van water en landbouw. Des te interessanter om daar actief te worden als landbouwraad.”

Contact

Landbouwteam Kenia en Tanzania
E-mail: nai-lnv@minbuza.nl (Nairobi) dar-lnv@minbuza.nl (Dar es Salaam)
Twitter: @NLAgriKenya en @NLAgriTanzania