Sri Lanka verlaagt drempels voor import

De overheid in Sri Lanka stimuleert ontwikkelingen in de tuinbouw met steunmaatregelen. Vooral ten aanzien van de sierteelt zijn de verwachtingen hooggespannen. De Nederlandse ambassade in Colombo is onder meer actief op het gebied van de wettelijke bescherming van plantenrassen om zo meer ruimte te bieden voor import van plantaardig uitgangsmateriaal uit Nederland.

Uitgangsmateriaal

Met een gemiddelde groei van 7% van het BNP is Sri Lanka op weg een ‘hoger middeninkomen land’ te worden. Ondanks dat blijft landbouw met 8% van het BNP een belangrijk onderdeel van de economie. Arbeid en productiviteit in de traditionele plantagesectoren nemen echter af. De overheid wil het tij keren: zij heeft de groente- en sierteeltsector aangewezen als motor van Sri Lanka’s rurale economie.

De Sri Lankaanse overheid heeft de ambitie om het mondiale marktaandeel van 0,1% binnen drie jaar op 5% te brengen. De ambitie is groot; er zijn echter forse beperkingen, bijvoorbeeld rondom de beschikbaarheid van plantenrassen.

Steunmaatregelen voor sierteelt

Vooral op het gebied van sierteelt heeft de overheid hoge verwachtingen en ziet men mogelijkheid tot uitbreiding. De ambitieuze voornemens staan in een recent strategierapport. Hierin wordt via zes interventiepunten een breed scala aan steunmaatregelen voorgesteld.

Uitgangsmateriaal
Kwekerij

Met een gemiddelde groei van 7% van het BNP is Sri Lanka op weg een ‘hoger middeninkomen land’ te worden. Ondanks dat blijft landbouw met 8% van het BNP een belangrijk onderdeel van de economie. Arbeid en productiviteit in de traditionele plantagesectoren nemen echter af. De overheid wil het tij keren: zij heeft de groente- en sierteeltsector aangewezen als motor van Sri Lanka’s rurale economie.

De Sri Lankaanse overheid heeft de ambitie om het mondiale marktaandeel van 0,1% binnen drie jaar op 5% te brengen. De ambitie is groot; er zijn echter forse beperkingen, bijvoorbeeld rondom de beschikbaarheid van plantenrassen.

Steunmaatregelen voor sierteelt

Vooral op het gebied van sierteelt heeft de overheid hoge verwachtingen en ziet men mogelijkheid tot uitbreiding. De ambitieuze voornemens staan in een recent strategierapport. Hierin wordt via zes interventiepunten een breed scala aan steunmaatregelen voorgesteld.

Uitgangsmateriaal
Lelies

Beschikbaarheid van uitgangsmateriaal is een van de grootste problemen. De Sri Lankaanse sierteelt- en tuinbouwsector kan mondiaal slecht concurreren door de beperkte toegang tot moderne plantenrassen. Sri Lanka biedt namelijk geen wettelijke bescherming voor patenten op plantenrassen. En voor het uitgangsmateriaal dat wel wordt geïmporteerd, gelden tijdrovende en kostbare procedures voor controle en certificatie.

Inzet van de ambassade

In het belang van lokale telers en Nederlandse leveranciers faciliteert de ambassade in Colombo deze bescherming en een efficiëntere import van rassen. De dialoog over de goedkeuring van het goedkopere en efficiëntere NAL-importcertificaat voor groentezaden is hierbij succesvol gebleken; de overheid heeft onlangs aangegeven het Nederlandse certificaat en de bijhorende procedure te accepteren. Daarmee verlaagt het de drempel tot markttoegang in Sri Lanka.

Daarnaast werkt de ambassade aan de bescherming van plantenrassen. Na een vergeefse poging tot ratificering van het UPOV-verdrag in 2003, wil het departement van landbouw met behulp van Nederlandse kennis opnieuw een poging wagen. Met de verlening van dit kwekersrecht wordt Sri Lanka mogelijk een aantrekkelijk land voor Nederlandse leveranciers van plantaardig uitgangsmateriaal.

‘Sri Lanka wordt mogelijk een aantrekkelijk land voor Nederlandse leveranciers van plantaardig uitgangsmateriaal’

Markt met potentie

De tuinbouw in Sri Lanka heeft nog een lange weg te gaan. Gezien de huidige ontwikkelingen en het gunstige overheidsklimaat lijkt de Sri Lankaanse markt zich in de juiste richting te bewegen. De succesvolle initiatieven van de ambassade en de ambitieuze plannen van de overheid zijn belangrijke stappen voorwaarts. Samen met Sri Lanka’s gunstige klimatologische en geografische omstandigheden mag worden verwacht dat het land een markt met potentie wordt voor de Nederlandse agrosector.

Landbouwteam Sri Lanka

Juni 2017