Wouter Verhey promoot ketenaanpak

Wouter Verhey. was tot juli 2018 als landbouwraad actief op de Nederlandse ambassade in New Delhi.

Oktober 2015

Wouter Verhey
Wouter Verhey

In vrijwel niets is India vergelijkbaar met de twee andere landen waar Wouter Verhey eerder werkte als landbouwraad, Mexico en Polen. Nog bijna elke dag verwondert hij zich over wat hij meemaakt. De enorme steden, de groei van de bevolking, de snelle economische ontwikkelingen, de diversiteit in culturen; India is een land met een enorme dynamiek en verscheidenheid.

Verhey constateert dat India vaak wordt gezien als een ontwikkelingsland. Die aanduiding mag voor delen van het platteland wellicht juist zijn, het land India is dat zeker niet. Verhey: “De economie van India groeit jaarlijks met 7 tot 8% en laat daarmee China en Brazilië ver achter zich. Als het gaat om de sector agrofood is de groei nog veel groter, ondanks het feit dat de productiviteit in veel regio’s nog op een laag niveau ligt. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben daarom India veel te bieden. En gelukkig zijn hier al vele bedrijven uit ons land actief.”

Staat landbouw hoop op de agenda van de Indiase overheid?
“In India wonen op dit moment 1,3 miljard mensen. De verwachting is dat India qua bevolkingsaantal China in 2026 voorbijgaat. De helft van de bevolking woont op het platteland en verreweg de meeste plattelandsbewoners zijn direct of indirect afhankelijk van de land- en tuinbouw. Juist om die reden heeft de agrarische sector in India topprioriteit.

De overheid wil voorkomen dat nog meer mensen naar de grote steden trekken. De ambitie is om de voedselproductie in het land te verdubbelen en sinds kort is daar een verdubbeling van het boereninkomen als doel bijgekomen. De overheid streeft niet zo zeer naar schaalvergroting, maar juist naar een efficiëntere bedrijfsvoering op de bestaande kleinschalige boerenbedrijven.”

Wat zijn belangrijke agrarische sectoren in India?
“Ook al is de productiviteit per hectare of per dier laag, toch is India in een aantal sectoren een topspeler in de wereld. Qua zuivelproductie staat India mondiaal op de eerste plaats. Datzelfde geldt voor de aardappel- en fruitteelt, India is in beide sectoren nummer een. Als het bijvoorbeeld gaat om de pluimveehouderij is India ook een belangrijke speler; het land is de derde eierproducent in de wereld en de vijfde voor wat betreft pluimveevlees.

De tuinbouw in India is sterk in ontwikkeling, vooral in de bedekte teelten. In die sector kunnen Nederlandse bedrijven veel betekenen. In de bedekte teelt loopt Israël op dit moment voorop, maar Nederlandse kennis en technologie worden hoog aangeslagen in India. Ik merk dat de belangstelling voor Nederland groeit.”

Wat is een basisvoorwaarde om India binnen te komen?
“Bedrijven die in India actief willen worden, hebben een lange adem nodig. Dit is zeker geen land voor snel succes. Het opbouwen van relaties met partners in het land is essentieel. Verder is belangrijk dat het aangeboden product – of het nu gaat om kennis, machines of uitgangsmateriaal – aansluit bij de vraag. Dan doel ik ook op de prijs, de markt in India is erg prijsgevoelig. Potentiële exporteurs die daar bij hun prijsstelling geen rekening mee houden, komen in dit land niet ver, of bedienen een heel klein segment.

Een voorbeeld van een Nederlands bedrijf dat op een slimme manier binnen de Indiase omstandigheden opereert is Allround, fabrikant van tuinbouwmachines. Allround is al tien jaar actief in India en heeft hier een eigen fabriek. De hoogwaardige onderdelen worden geïmporteerd uit Nederland. De omzet van Allround groeit elk jaar, zowel in Nederland als in India.”

Kunt u een recent succes noemen van uw werkzaamheden?
“Een belangrijke doorbraak heeft plaatsgevonden in de appelteelt. Dat is een grote sector in India, maar de boomgaarden zijn sterk verouderd. Tot voor kort was het vooral Italië, dat hier actief was. Het Indiase ministerie van Landbouw heeft nu ons benaderd voor ondersteuning bij de modernisering van de fruitopstanden. Ik verwacht daar komende jaren veel van. Bijvoorbeeld door activiteiten van de Nederlandse cluster van bedrijven dat recent een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten om in India actief te worden. Daar zitten boomkwekers, fabrikanten van tuinbouwmachines en ook kennisinstituten bij.”

Zijn er meer van dergelijke clusters in India actief?
“Ja zeker, zulke samenwerkingsverbanden zijn ook actief in de Indiase aardappelteelt, zuivel en tuinbouw. Als landbouwraad heb ik daar, samen met RVO in Nederland, een actieve rol bij gespeeld. Deze gezamenlijke strategie is uniek in de wereld. De samenwerking tussen ketenpartijen leidt namelijk tot een integrale aanpak van de problemen in alle schakels van de productieketen. Van levering van uitgangsmateriaal tot training van landbouwvoorlichters. De agrofoodsector in India heeft grote behoefte aan zo’n ketenaanpak.”