Spanje gebruikt nieuw etiketteringsbesluit voor melk met verplichte aanduiding plaats van herkomst

De nieuwe wetgeving die zojuist in werking is getreden, reguleert de verplichte aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van melk op de etikettering van melk- en zuivelproducten die in Spanje worden bereid en op de markt gebracht.

Spanje: Spanje gebruikt nieuw etiketteringsbesluit voor melk met verplichte aanduiding plaats van herkomst

Spanje volgt hiermee het voorbeeld van Frankrijk en zal, krachtens het wetsbesluit dat op 22 januari in werking trad, de oorsprong van melk als ingrediënt (indien het meer dan 50% van het totaal van gebruikte ingrediënten betreft) vermelden.

Volgens de belangenvereniging Inlac "vergemakkelijkt dit het keuzerecht van de consument". Haar woordvoerder onderstreept tevens dat "het een langverwachte maatregel voor de sector is" omdat het de consument relevante informatie zal verschaffen, die dan weer gerust zal zijn over de oorsprong van het product dat hij of zij koopt. Bovendien biedt het ook voordelen voor producenten en sectoren, omdat een betere indicatie van de herkomst de verkoop zou kunnen stimuleren.

Deze regelgeving zal in principe gedurende twee jaar van kracht zijn en betreft niet alleen melk, maar ook yoghurt, room, weiboter, kaas en andere zuivelproducten.

Bron: infoRetail.com