Spanje: Spaanse wetenschappers kweken octopus in kwekerij

Wetenschappers van het Spaanse Instituut voor Oceanografie (IEO) hebben een historische doorbraak bereikt: de volledige voortplanting van octopus vanaf het larvale tot aan het volwassenheidsstadium. Hierdoor wordt het kweken van de octopus uit aquacultuur voor menselijke consumptie bijna een realiteit. Het IEO onderhandelt al met Nueva Pescanova over de verkoop van het patent.

Pulpo

Deze mijlpaal betekent een “radicale verandering” in de manier van kweken van de gewone octopus (Octopus vulgaris), waarmee vele wetenschappers over de hele wereld zich reeds 60 jaar bezig houden. Ze stuitten steeds tegen hetzelfde probleem: het zeer hoge sterftecijfer vanaf het larvale stadium tot aan het begin van het stadium van volwassenheid. Volgens de uitvinders wordt dit struikelblok overwonnen dankzij de toepassing van het volgens hen “revolutionaire” systeem.

Deze belangrijke laatste vooruitgangen van het IEO liggen voornamelijk in de nieuwe kweektechnieken en voeding. De volgende stap in het onderzoek is nu de kleine inktvissen naar volwassenheid te brengen met behulp van mesterij technieken. Dit is volgens welingelichte bronnen van de Spaanse onderzoekers een kleinere uitdaging dan het zojuist overwonnen struikelblok. De verkoop van octopus uit aquacultuur zal naar verwachting in slechts twee jaar tijd een feit zijn. Dit zal dan een prijsverlaging en een importafname mogelijk maken (een groot deel dat in Spanje wordt geconsumeerd, is afkomstig uit Marokko en Mauritanië) en zelfs een overschot kunnen genereren bestemd voor export.

Onlangs tekenden het IEO en Nueva Pascanova een contract waardoor de onderneming een voorkeursoptie heeft voor de octrooilicentie op dit onderzoek, met als idee de octopus uit aquacultuur in de toekomst te gaan verkopen.

Van alle inktvissoorten is de marktvraag naar de octopus een van de hoogste van welke de prijs, naar verhouding van afnemende vangsten van wilde inktvis, spectaculair is toegenomen. Tegen het einde van 2018 was de prijs van octopus €18 per kilo. Behalve de vangstafname is er nog een andere reden die deze prijsstijging heeft gestimuleerd, namelijk de toename van de vraag van de Amerikaanse markt en die van Japan.

Bron: elconfidencial.com