Spanje vraagt de EU €288 mln. financiële steun voor de groente en fruit sector

Het Spaanse ministerie van Landbouw en Visserij, Voedsel en Milieu (MAPAMA) heeft bij de Europese Commissie (EC) een verzoek ingediend  om de actieve programma's van de producentenorganisaties in de groente en fruit sector te kunnen financieren.

Groente en fruit

Het betreft een bedrag van €288 mln. waarvan €27 mln. gebruikt zal worden voor maatregelen ter preventie en uitvoering van crisisbeleid op de markt. Dit bedraagt meer dan 9% van het totale bedrag.

Spanje is het tweede Europese lid die deze hulp ontvangt (25% van het totale van de Europese Unie), na Italië. De definitieve financiële bijdrage zal ongeveer 85% van het bedrag zijn.  492 producentenorganisaties verdeeld over de 15 autonome regio's zullen gebruik maken van deze hulp.

Dit jaar zullen de verwachtte subsidieaanvragen stijgen met 7% in vergelijking met 2017. Kijkend naar het gemiddelde van de afgelopen vier jaar is dit een 22%. De bedragen ter preventie en uitvoering van het crisisbeleid stegen in 2018 16% meer dan in 2017 en 34% meer dan het gemiddelde. 

Dit fonds is tot stand gekomen met steun van de Europese Unie en door bijdrage van de handelsorganisaties. Actiepunten die worden uitgevoerd met behulp van dit fonds zijn verbetering van de productie infrastructuur, verbetering van de kwaliteit en het milieu en onderzoek. Deze worden met dit Europese fonds voor 50% vergoed. Er wordt een limiet gehanteerd van 4,1% van de waarde van de verkochte productie van iedere organisatie.