Tegenvallende oogst van de belangrijkste landbouwgewassen in Slowakije

Bijna 50% van Slowakije bestaat uit landbouwgrond, wat voor het grootste gedeelte als akkerland gebruikt wordt met hoofdzakelijk granen, industriële gewassen en voedergewassen. De oogst van de belangrijkste landbouwgewassen in Slowakije is dit jaar lager dan het afgelopen jaar, volgens Slowaakse boeren heeft de droogte een grote invloed gehad op de oogst.

graan
Beeld: ©Murawska

olgens gegevens van het Slowaakse Statistiek Bureau is de grootste daling waargenomen voor maïs. De maïsoogst ligt volgens de laatste schattingen meer dan een derde lager dan het afgelopen jaar, ondanks dat het areaal fors groter is dan vorig jaar.

De aardappeloogst zal vergelijkbaar zijn met vorig jaar, met een kleine daling tot 156.400 ton, maar de gemiddelde opbrengst per hectare zal groeien. Het areaal voor aardappelproductie is namelijk afgenomen ten opzichte van 2016.

De suikerbietenoogst daalt met ongeveer een kwart, terwijl de productie van zonnebloempitten stijgt met 10%.

De graanoogst zal dalen met een vijfde ten opzichte van 2016, maar aangezien in 2016 de grootste oogst werd behaald sinds 22 jaar worden er geen tekorten verwacht. De verwachte oogst van 2,5 miljoen ton graan is ongeveer 1 miljoen ton hoger dan de jaarlijkse consumptie in het land.  Wat betreft de oogst van koolzaad en soja zijn de verwachtingen beter dan vorig jaar, maar dit komt voornamelijk door de stijging in productieland dat beschikbaar is voor deze gewassen. Dit jaar hebben ongunstige weersomstandigheden, zoals droogte en vorst in de lente de Slowaakse landbouw in sommige regio’s hard geraakt.