Overeenkomst met Singapore: impuls voor handel tussen EU en Azië

De tussen de EU en Singapore gesloten handelsovereenkomst en investeringsovereenkomst zijn 13 februari door het Europees Parlement goedgekeurd. Het Parlement heeft tevens het licht op groen gezet voor de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst.

Hiermee is de inwerkingtreding van de overeenkomsten een grote stap dichterbij gekomen, waardoor de economische betrekkingen en de economische samenwerking tussen de EU en Singapore een duw in de rug zullen krijgen en de EU haar aanwezigheid in de snelgroeiende regio Zuidoost-Azië zal kunnen vergroten.

Singapore is veruit de grootste handelspartner van de EU in de regio Zuidoost-Azië, met een totaal bilateraal handelsvolume van meer dan 53 miljard euro wat goederen en van 51 miljard euro wat diensten betreft. Meer dan 10 000 ondernemingen uit de EU zijn gevestigd in Singapore, vanwaaruit zij het hele Stille Zuidzeegebied bedienen. Ook wordt vanuit Europa in Azië nergens zo veel geïnvesteerd als in Singapore, waarbij de investeringen over en weer in de afgelopen jaren een sterk stijgende tendens vertonen: in 2017 bedroeg de gecombineerde bilaterale investeringsstand 344 miljard euro.

Nieuwe mogelijkheden

Singapore zal in het kader van de handelsovereenkomst alle nog bestaande douanerechten op producten uit de EU afschaffen en verplicht zich ertoe de huidige rechtenvrije toegang voor alle andere EU-producten in stand te houden. De overeenkomst biedt ook nieuwe mogelijkheden voor dienstverleners uit de EU, onder meer in sectoren als telecommunicatie, milieudiensten, engineering, informatica en vervoer over zee. Ook zal het ondernemingsklimaat voorspelbaarder worden. Singapore heeft er tevens mee ingestemd niet-tarifaire handelsbelemmeringen in sleutelsectoren weg te nemen, bijvoorbeeld door de veiligheidstests van de EU voor auto's en tal van elektronische apparaten te erkennen of de labels van EU-bedrijven voor kledingstukken te aanvaarden.

De investeringsbeschermingsovereenkomst zal voor een hoog niveau van investeringsbescherming zorgen, met behoud van het recht van zowel de EU als Singapore om regelgeving vast te stellen en doelstellingen van overheidsbeleid zoals de bescherming van de volksgezondheid, de veiligheid en het milieu na te streven. Bij deze overeenkomst, die in de plaats zal komen van 12 bestaande bilaterale investeringsovereenkomsten tussen EU-lidstaten en Singapore, wordt een modern gemeenschappelijk kader voor investeringsbescherming opgezet met een evenwichtig stelsel van investeringsgerechten voor het beslechten van investeringsgeschillen.

Duurzame ontwikkeling

Met beide overeenkomsten heeft de EU een grote stap gezet op weg naar strenge normen en regels voor haar handel met en investeringen in de snelgroeiende regio Zuidoost-Azië. De overeenkomsten bieden enorme economische kansen, alsmede volledige bescherming van de openbare diensten en van het recht van de partijen om regelgeving vast te stellen. De handelsovereenkomst bevat ook een uitgebreid hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling, waarin de hoogste normen op het gebied van arbeid, veiligheid en milieu- en consumentenbescherming zijn vastgesteld voor handel en investeringen tussen de partijen, en versterkt gezamenlijke acties op het gebied van duurzame ontwikkeling en klimaatverandering.