Singaporees Agriculture Productivity Fund in een nieuw jasje

De subsidies aan Singaporese boeren zijn gestroomlijnd, om alles in het werk te stellen om Singapore meer zelfvoorzienend te maken in voedselproductie. Deze subsidieregelingen vallen onder de Agri-food and Veterinary Authority (AVA) en gelden voor in Singapore gevestigde entiteiten tot en met 31 december 2019.

De wijzigingen op een rij:

Categorieën

De meest kritische producten vallen nu onder categorie 1 bedrijven. Dit zijn bedrijven die kippen- of kwarteleieren, bladgroenten, vis voor consumptie en kiemgroenten.

Categorie twee zijn actief in de productie van en met champignons en paddenstoelen, rundvee, geiten, kikkers, siervissen, waterplanten, krokodillen en overige. Orchideeen en sierplanten vallen hier niet onder; die zijn onderdeel van de NParks’ Landscape Productivity Grant.

Basic Capability Upgrading

Voorheen hadden verschillende bedrijfstypen ook diverse regelingen omtrent het verbeteren van de “basic capabilities”. Dit zijn de middelen de bestaande bedrijven kunnen verbeteren om productiever te worden. De overheid is bereid 50% mee te betalen tot een bedrag van $50k voor beide categorieën.

Productivity Enhancement

Dit programma bestaat uit twee delen, standard (PES) en test bedding (PET). Het doel van deze subsidies is om het gebruik geautomatiseerde, geavanceerd en geïntegreerde systemen te bevorderen. Onder PES gaat het om investeringen in capability upgrading, toename van productie capaciteit en intensificatie van landgebruik. Onder PET gaat het om test bedding, het aanpassen van technologie aan de lokale omstandigheden om de haalbaarheid van projecten te kunnen beoordelen. Voor PES en PET zijn de mogelijkheden als volgt: categorie 1 bedrijven ondersteuning krijgen Categorie 1 bedrijven kunnen 70% van hun investeringen vergoed krijgen, terwijl voor categorie 2 de grens op 30% ligt. Voor categorie 1 is PES tot $2 miljoen en PET tot maximaal $500.000. Voor categorie 2 is PES tot $300.000 en PET tot een $100.000.

Geen quotum op aanvragen meer

Voorheen was er een maximum aan het aantal subsidieaanvragen per bedrijf. Dit is niet langer het geval. Wel kunnen subsidies binnen een bedrijf na elkaar en niet tegelijk aangevraagd worden.

Buitenlandse mankracht

Voor bedrijven die voedsel produceren zijn speciale regelingen getroffen om ze tegemeot te komen in het tekort aan mankracht in de sector. Als een bedrijf een subsidie binnen een van de twee productivity enhancement programma’s krijg, mag het twee buitenlandse werknemers aantrekken voor twee of drie jaar, afhankelijk van de lengte van de subsidie.

Lokale expertise

Om lokaal mensen te scholen voor werk in de agricultuur, zijn er twee nieuwe programma’s, naast het bestaande Structured Internship Programme. Het Earn & Learn Programme (ELP) is een programma dat recent afgestudeerden van een Institute of Technical Education (ITE) de kans op een jaar een voltijdbaan met studiemogelijkheden biedt in de aquacultuur.

Het andere programma is het Capability Transfer Programme (CTP). Voor kennis en kunde die Singapore niet heeft, zijn er twee mogelijkheden. Buitenlandse experts kunnen naar Singapore komen om kennis een vaardigheden over te dragen aan Singaporese krachten. De andere manier is om Singaporesen te ondersteunen voor een reis om kennis op te doen, die ze vervolgens overdragen aan lokale krachten. De kosten die het programma (deels) dekt zijn salaris, reiskosten en kosten voor levensonderhoud.

Bronnen: http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/farms/funding-schemes/agriculture-productivity-food

Presentatie Post-COS Townhall Session AVA op 29 maart 2018