Nederlandse groenbedrijven bundelen krachten op Servische markt

Het nieuwe PIB-cluster 'Serbia Green Cities' levert mooie kansen op voor Nederlandse bedrijven. Het hoopt daarbij een heldere en winstgevende bijdrage aan de Sustainable Development Goals te leveren.

Groenbedrijven

Het cluster bestaat uit een groep bedrijven en brancheorganisatie Anthos. Zij tekenden op 15 december 2020 een publiek-private samenwerkingsovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen het programma 'Partners for International Business' (PIB).

Verbeteren leefklimaat in de steden

Het cluster wil Nederlandse bedrijven in stedelijk groen op de Servische markt introduceren via het Green Cities-concept. Bijvoorbeeld bedrijven in bloemen en planten, landschapsontwerp, architectuur, regenwaterbeheer en infrastructuur.

Zo wil het cluster milieukundige, sociale en economische aspecten van het leefklimaat in Servische steden verbeteren. Hiervoor gebruiken ze groen. Ook willen ze duurzame relaties opbouwen door beter kennis uit te wisselen tussen Nederlandse en Servische kennisinstituten.

Open uitnodiging voor deelname aan cluster

Bent u als Nederlands bedrijf actief binnen de groene openbare ruimte? Bijvoorbeeld als leverancier van speeltuinen, verlichting of afvalmanagement? Meld u zich dan aan bij de coördinator Hans Buster.

Het cluster bestaat uit de brancheorganisatie Anthos en 6 bedrijven: Sempergreen, Van den Berk Boomkwekerijen, GreenMax, Kennis Plants, Nophadrain B.V. en JUB Holland.

PIB-activiteiten

Binnen PIB organiseert het cluster activiteiten zoals handelsmissies, matchmaking en kennisevenementen. Dit doen zij samen met de Nederlandse ambassade in Belgrado.

Het Dutch Green City demoproject staat al op de planning. Hiermee laat het cluster de meerwaarde zien van Nederlands design, technologie en materialen. Maar ook hoe het bijdraagt aan het welzijn in Servische steden. De demo traint daarnaast studenten, kwekers en architecten.

Door de coronacrisis verwachten wij dat veel activiteiten digitaal plaatsvinden.

Partners for International Business (PIB)

RVO voert het PIB-programma uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wilt u meer weten over dit cluster? Neem dan contact op met:

Astrid den Besten - Programmamanager PIB
E: astrid.denbesten@rvo.nl