Digitale agromissie naar Senegal, 14-16 April

Op 14 april begon de digitale agromissie van het Landbouwbureau van de Nederlandse ambassade in Dakar en RVO met een uitleg van de hoofdlijnen van het Senegalese landbouwbeleid door special adviser, mr Issa Barro namens de minister van Landbouw en Mechanisatie, mr Moussa Baldé. Vervolgens sprak Ambassadeur, Joan Wiegman, over de uitstekende relaties van Nederland met Senegal en de goede samenwerkingsmogelijkheden in de landbouw en gaf zij het startsein voor de missie.

Deelnemers

Nederland nam deel met 22 deelnemers uit de agrarische toelevering, kennissamenwerking en internationale handel in voedingsmiddelen. Aan Senegalese kant waren er ruim 60 deelnemers, uit verschillende landbouwsectoren, grote en kleine bedrijven, cooperaties en de handel.

Context

Het Senegalese landbouwbeleid is een cruciaal onderdeel van het Plan Sénégal Emergent. Dit plan werd in 2012 gestart als strategie voor maatschappelijke en economische ontwikkeling. Het plan loopt tot 2035 en zet in op economische hervormingen ter ondersteuning van werkgelegenheid, investeringen en export. Daarnaast wordt ingezet op verbetering van leefomstandigheden en versterking van het landsbestuur.

Waardeketens

De basis voor deze agromissie was het eindrapport van de landbouwstudie die het Landbouwbureau en RVO lieten maken in 2020. Deze studie werd uitgevoerd door Sense Consultants en was gericht op de waardeketens:

  • groententeelt,
  • aardappelen,
  • uien,
  • mango
  • pluimveehouderij

Mogelijkheden voor samenwerking

Behalve sectoranalyses werden er ook enkele business cases binnen deze sectoren uitgewerkt. Nederlandse ondernemers zijn al betrokken bij de groententeelt in Senegal en bij de handel in uien en mango’s. Er is nog veel te doen op het gebied van productie-uitbreiding, kwaliteitsverbetering, duurzaamheid, opslag, verpakking en afzet.

In de sectorale webinars en paneldiscussies werden mogelijkheden voor samenwerking toegelicht en besproken en in de individuele matchmaking konden de deelnemers hun plannen en ideeën individueel met elkaar  bespreken.

Dienstverlening

Het Landbouwbureau en RVO staan klaar om agrobedrijven waar mogelijk te ondersteunen om hun samenwerkingsplannen in de Senegalese agribusiness te realiseren. Ook werkt het bureau aan een landbouwovereenkomst met Senegal om te helpen bij het verbeteren van de dienstverlening aan de landbouw, zoals markttoegang, voedselveiligheid en kennissamenwerking. 

Volledige landbouwstudie

Veel gedetailleerde informatie en marktmogelijkheden in de Senegalese landbouw kunt u vinden in onze landbouwstudie op de site van RVO via deze link.

Virtuele missie Senegal