Zuivelketen Armenië zoekt Nederlandse partners

De overheid in Armenië zet in op een snelle ontwikkeling van de zuivelketen. Voor melkveehouders en verwerkende bedrijven zijn er verschillende steunregelingen, zoals rentesubsidie. Overheid en bedrijfsleven in Armenië zoeken samenwerking met partners in Nederland.

Dat werd duidelijk op een seminar in Heerenveen op 26 september over de ontwikkelingen in de Armeense zuivel, georganiseerd door RVO, Bles Dairies Consultancy en landbouwraad Meeuwes Brouwer. Brouwer is vanuit Moskou ook werkzaam voor de Nederlandse agrofoodsector in Armenië.

Tekst gaat verder onder foto

Een van de grotere melkveebedrijven in Armenië

Melkveehouderij in Armenië

Armenië is een relatief klein en bergachtig land in de Kaukasus. Het land grenst aan Georgië, Azerbeidzjan, Iran en Turkije. Er wonen 3,3 miljoen mensen. De melkveehouderij is de belangrijkste agrarische sector, zowel qua werkgelegenheid als bijdrage aan het nationaal inkomen.

Veel kleine boeren

In het land zijn 170.000 kleine boeren actief in de melkveehouderij. Deze bedrijven hebben een tot vijf koeien. Een klein aantal bedrijven melkt meer dan honderd koeien. In het land wordt jaarlijks 2,8 miljard liter melk geproduceerd. Circa 50% hiervan wordt verwerkt in commerciële melkfabrieken, vooral tot kaas. Veel van deze kaas wordt uitgevoerd naar Rusland.

Stijging melkproductie

Uit onderzoek van Martin de Jong van Bles Dairies Consultancy naar de ontwikkelingen in de Armeense zuivel blijkt dat deze sector veel perspectief heeft. In de belangrijkste regio’s is de melkproductie het afgelopen decennium met 30% tot 40% gestegen. Met een juiste strategie van de Armeense overheid kan deze productie nog veel verder omhoog, verwacht De Jong. Schaalvergroting, vooral gericht op uitbreiding van de gemiddelde veestapel, is daarvoor noodzakelijk.

Seminar in Heerenveen

Steunprogramma’s

Volgens staatssecretaris Tigran Gabrielyan van het Armeense ministerie van Economische Zaken bestaan er inmiddels verschillende steunprogramma’s voor melkveehouders en verwerkende bedrijven. Zo kunnen melkveehouders rentesubsidie ontvangen van de overheid bij investeringen in hun bedrijf.

Ook zijn er subsidieregelingen om de import van hoogproductieve runderen te stimuleren en bijvoorbeeld om de mechanisering van bedrijven op een hoger peil te brengen. Volgens staatssecretaris Gabrielyan bestaat er veel belangstelling voor deze regelingen. Zo hebben 11.000 melkveehouders al gebruikgemaakt van rentesubsidie.

Kaasexport naar Rusland

De Armeense ambassadeur in Nederland, Tigran Balayan, constateert dat Nederlandse zuivelbedrijven Rusland zijn kwijtgeraakt als belangrijke afzetmarkt, vooral voor kaas. Armenië exporteert van oudsher veel kaas naar Rusland. Volgens Balayan liggen er mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven om via samenwerking met Armeense zuivelbedrijven weer terug te komen op de Russische markt.

Kansen voor Nederland

In Armenië liggen volgens onderzoeker Martin de Jong kansen voor Nederlandse bedrijven die actief zijn op het terrein van bijvoorbeeld dierlijk uitgangsmateriaal, veevoeding, graslandverbetering en kennisoverdracht. Hiervoor kunnen deze bedrijven aanspraak doen op een aantal RVO-programma’s, zoals Partners for International Business (PIB). Dit programma is speciaal bedoeld voor bedrijven die zich gezamenlijk willen profileren.

Bezoek aan Nederland

In de loop van november komt een Armeense delegatie naar Nederland. Doel hiervan is om contacten te leggen met Nederlandse bedrijven die overwegen te investeren in Armenië. De delegatie bestaat uit een vijftal grotere melkveehouders en enkele vertegenwoordigers van melkverwerkende bedrijven.