Speciale regeling voor import van Rundvlees uit Latijns Amerika wordt afgeschaft

De Russische Ministeries van Landbouw en van Economische Ontwikkeling hebben aangekondigd de nu geldende speciale (lagere) importtarieven voor de import van rundvlees uit Latijns Amerika en een klein aantal andere preferente landen af te willen schaffen.

De afschaffing van deze verlaagde importheffingen voor de import van rundvlees en bijproducten als darmen moet leiden tot een betere concurrentiepositie op de Russische vleesmarkt voor de lokale Russische producenten.

Rundvlees wordt door Rusland met name ge√Įmporteerd uit Latijns Amerika, mede als gevolg van het feit dat de importheffing voor producten uit Latijns Amerika nu nog 75% is van de normale importtarieven. De quota voor de import van gekoeld rundvlees is 40.000 ton voor 2017, terwijl die voor bevroren rundvlees is vastgesteld op 530.000 ton.

Met het doel in 2020 zelfvoorzienend te willen worden in de voedselproductie ontwikkelt Rusland momenteel zeer snel de eigen productie van onder meer rundvlees. Zo steeg de lokale productie in 2016 met 2%. In 2017 wordt een groei van de lokale productie met meer dan 10% verwacht. De groei is met name te danken aan de sinds 2016 sterk groeiende veestapel.

De wens van Rusland om zelfvoorzienend te worden biedt ook kansen voor Nederlandse bedrijven. De Russen halen vee, genetica, uitgangsmateriaal en kennis voornamelijk uit het buitenland.

Augustus 2017