Groen onderwijssamenwerking Nederland en Roemenië verder versterkt

Op dinsdag 15 maart 2022 is door Nederlandse en Roemeense partners een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend voor samenwerking gericht op de ontwikkeling van landbouwonderwijs, training en onderzoek.  

Het Nederlandse groene onderwijs is al jaren actief in Roemenië. In 2019 is de intentie om samen te werken zelfs geformaliseerd door het ministerie van LNV en het Roemeense ministerie van landbouw in de vorm van een Partnership agreement. Op https://agrieduportal.com (in het Engels en Roemeens) vind je meer informatie over de Roemeens-Nederlandse samenwerking op het gebied van groen onderwijs.

Groenpact-verband

Deze samenwerking krijgt vorm in Groenpact-verband. Binnen Groenpact werken sinds 2016 de groene onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties in het groene domein samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan een sterk kennis- en onderwijssysteem. Hierbij wordt ingezet op de vernieuwing van het onderwijs, de aansluiting op de arbeidsmarkt van de toekomst en praktijkinnovatie op bedrijven. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen waar de groene sector voor staat, zoals het tegen gaan van klimaatverandering, het versterken van voedselzekerheid, en het verminderen van druk op natuurlijke hulpbronnen en milieu.

Internationale ambitie

De internationale ambitie van Groenpact richt zich op het versterken van de internationale oriëntatie en positie van het Nederlandse groene kennis- en onderwijssysteem op alle onderwijsniveaus. Met het MoU voor de Roemeens-Nederlandse samenwerking wordt ingezet op het ontwikkelen en delen van wetenschappelijke kennis, het vernieuwen van het groene onderwijs in Roemenië, en het versterken van agrofoodbedrijven op het gebied van duurzame landbouwontwikkeling in Zuidoost Europa. Het MoU biedt ook de mogelijkheid om het Nederlandse groene kennis-en onderwijs systeem strategisch te positioneren en de deelname aan internationale projecten en partnerschappen te faciliteren.

Vertegenwoordiging

In Groenpact zijn alle groene onderwijsinstellingen op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd in de zogenaamde ‘Groene tafel’. Het betreft Wageningen University and Research, 4 groene hogescholen, 9 groene mbo-scholen en 36 vo-scholen met groene opleidingen (georganiseerd in de Vereniging Buitengewoon Groen).

Het MoU is aan Roemeense zijde ondertekend door de voorzitter van het Center of Excellence for Agri-food Educational Resources and Sustainable Development (Agri Edu CoE), Mrs. Florentina Nanu.

Namens het groene onderwijs in Nederland ondertekende de voorzitter van de Groene Tafel, Mrs. Annemarie Moons, tevens bestuursvoorzitter van Yuverta, een groene mbo-school.

Het MoU biedt de mogelijkheid om via het opgerichte Agri Edu CoE subsidies aan te vragen in Roemenië. Zo is de verwachting dat al op korte termijn aanvragen gedaan kunnen worden vanuit de ‘Recovery and Resilience Facility’ van de Europese Commissie. Voor Roemenië wordt er 3,6 miljard Euro beschikbaar gesteld voor onderwijs-en kennisontwikkeling, waaronder landbouwonderwijs.

Contact

Bedrijven die actief zijn in Roemenië en die zich aan willen sluiten bij deze samenwerking zijn van harte welkom! Ze kunnen zich melden bij Ineke van de Weijgaert, regiocoördinator Roemenië bij het ministerie van LNV, c.m.vandeweijgaert@minlnv.nl en 070-3784997.

Onderwijs