De wateropgaven van Europa

De EU-lidstaten hebben (nog) veel te doen om hun wateropgaven op orde te krijgen. Een recente gezamenlijke studie van de OESO en EU inventariseert de lopende inspanningen en de mogelijkheden om extra stappen te zetten (mei 2020).

De Europese wateropgaven (water supply, waste water collection and treatment, sanitation and flood protection) zijn verankerd in Richtlijnen. In de meeste EU-lidstaten is een extra financiële inspanning nodig van 25% nodig. Nederland is hierbij een gunstige uitzondering: hoewel de uitdagingen relatief groot zijn, is de inzet navenant groot. Andere landen laten een ander beeld zien. Ook indien rekening gehouden wordt met de specifieke wateropgave in die landen. Per land wordt een analyse gemaakt van de mogelijkheden om de bestaande publieke en private financiering uit te verhogen. De publicatie is voorzien van een uitgebreide beschrijving per lidstaat.

Volg deze link om de volledige Engelstalige publicatie te downloaden.

Financing Water Supply, Sanitation and Flood Protection
©OESO
Financing Water Supply, Sanitation and Flood Protection