Landbouw en belastingen: bestaat er een level playing field?

Landbouwbeleid kan niet zonder subsidies en niet zonder belastingmaatregelen. In politieke onderhandelingen gaat het vaak over de geldstromen die naar de landbouw vloeien. De (veelal gunstige) belastingmaatregelen springen minder in het oog, en zijn daarom veel minder aan veranderingen onderhevig geweest.

In een recente studie heeft de OESO de landbouwbelastingregimes van 35 (OESO) landen geïnventariseerd. De studie is aangevuld met een analyse van wetenschappelijke literatuur over effectiviteit ervan. De 35 bijlages met de belastingmaatregelen per land maken het overzicht compleet.  

Informatie

Voor meer informatie: http://www.oecd.org/publications/taxation-in-agriculture-073bdf99-en.htm

Via onderstaande link kunt u het rapport downloaden.

(publicatiedatum 10/2/2020)